Basisopleiding Psychiatrie Psychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Met als hoofdlocatie in Utrecht het Willem Arntszhuis, uit 1461, is de opleiding psychiatrie van Altrecht een meerlocatie opleiding met een ruime variëteit. Diverse stages van het algemene gedeelte van de opleiding kunnen gevolgd worden op het Sanatoriumterrein in Zeist en in het Regionaal Psychiatrisch Centrum te Woerden. 

De opleiding wordt in deeltijd (36 uur, 0.95fte) aangeboden. De huidige regeling voor de avond-, nacht- en weekenddiensten is volledig conform het arbeidstijdenbesluit en voorziet voorts in een vast in te roosteren dagdeel compensatie.   

Sollicitatie en contact

Jaarlijks kunnen vijf tot zes nieuwe AIOS (arts in opleiding tot specialist) beginnen met de opleiding. De werving vindt plaats via een open selectieprocedure die één maal per jaar in oktober/november wordt gehouden. Sollicitaties kunnen (uiterlijk medio september) gericht worden aan prof. dr. A.W. Braam, opleider. Plaatsvervangend opleider is mw. dr. E.J. Regeer.

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/