Keuzestage Opleidingsstage Geriatrie in een opleidingsziekenhuis voor Neurologie

Aanvang: 
27-10-2015

Wat gaat de aios leren?

De stage geeft de mogelijkheid om kennis te nemen van de neurologie in algemene zin, waarbij in deze stage aandacht voor de oudere patiënt centraal staat.

De goede samenwerking met de vakgroep geriatrie, maar ook de speciale aandachtsgebieden van de verschillende neurologen zoals slaapstoornissen, hoofdpijn, Parkinson, oncologie, dementie en vasculaire neurologie garanderen een goed opleidingsklimaat voor de geriater-in-opleiding.

Er zijn diverse gespecialiseerde poli’s (slaap, hoofdpijn, Parkinson, MS, dementie, CTS, HNP, botox) en naast meerdere wekelijkse onderwijsmomenten is er, vanwege de korte afstand tot het LUMC, ook de mogelijkheid ook daar onderwijs te volgen. Assistenten die wetenschappelijk onderzoek doen, krijgen hiervoor alle ruimte, eventueel in de vorm van (structureel) ‘studie’ tijd.

De maatschap Neurologie van het Rijnland Ziekenhuis bestaat uit:
-  R. Witteveen: bewegingsstoornissen, dementie, botox
-  dr. A. van der Plas: bewegingsstoornissen, pijn
-  A. Ruys: slaapstoornissen
-  dr. E. de Schrijver:  vasculaire neurologie, dementie, kinderneurologie
-  dr. J. Haan: hoofdpijn, genetica. Laatstgenoemde werkt ook in het LUMC (hoofdpijnonderzoek, amyloid angiopathie, CADASIL).

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage in overleg.

- Aantal plekken: 2

- Eisen aan sollicitant: AIOS geriatrie

- Procedure: In een gesprek zullen mogelijkheden en onmogelijkheden worden doorgesproken.

- Contactgegevens opleider: jhaan@rijnland.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82