Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In ons ziekenhuis wordt een groot aantal (mono-)letsels gezien op de SEH. Het merendeel (>85%!) van deze letsels wordt geopereerd door de arts-assistenten als eerste operateur onder supervisie van een van de traumachirurgen. Bijna het gehele palet komt voorbij, incl. vele intra-articulaire letsels.

Ons osteosynthesemateriaal is modern en omvat o.a. bijna het gehele Synthes-arsenaal.

Onze patiëntenpopulatie is gemiddeld te noemen en omvat alle leeftijden.

Wij garanderen een interessante stage met een groot aantal ingrepen, goede feedback en begeleiding.

De stagebegeleiders zijn:

 • Jephta van den Bremer, (opleider) traumachirurg en RVE voorzitter SEH
 • Ewan Ritchie, traumachirurg
 • Guido Stollenwerck, traumachirurg
 • Michiel Leijnen, traumachirurg
 • Rigo Hoencamp, traumachirurg

Hoe ga ik leren?

Organisatie van de opleiding

De afdeling heelkunde van het AlrijneZiekenhuis Is actief op 3 locaties (Leiderdorp, Leiden  en Alphen ad Rhijn). De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door 15 chirurgen en 22 arts-assistenten. De chirurgen bedrijven de heelkunde in de volle breedte maar hebben hun eigen specialisatie. De gehele opleidingsgroep (chirurgen en arts-assistenten) participeert in de regionale refereeravonden. Onderwijs vindt op de maandagochtend plaats en wordt verzorgd door 1 chirurg en 1 arts-assistent. Tevens wordt er 2-maandelijks een opleidingsavond georganiseerd voor alle specialismen van het Alrijne Ziekenhuis .

Inhoud van de opleiding

Opleidingsactiviteit en werkplek

Feedback/competenties

Toetsing en portfolio

Operatiekamer

 • voorbereiding patiënt
 • operatie
 • nazorg patiënt
 • operatieverslag

 

 • M, C
 • M, S, P
 • M, C
 • M

 

 • OSATS (5)
 • OSATS
 • 360 fb samenwerking
 • operatieverslag

Afdeling

 • opname nieuwe patiënten
 • visite
 • nabespreking met verpleging
 • slecht nieuwsgesprek

 

 • M, C
 • C, S, P
 • S, O, P
 • C, P

 

 • KPB patiënt
 • KPB visite
 • KPB / 360
 • KPB patiënt

Polikliniek

 • Consultatie nieuwe patiënten
 • Maken behandelplan / regelen opname

 

 • M, C
 • M, MH, O

 

 • KPB algemeen
 • KPB patiënt

Overigen

 • dienst
 • overdracht
 • bespreking patiënten met supervisor
 • vaatbespreking
 • journalclub
 • klinische les verpleging, etc.

 

 • M, O, S
 • S, O
 • M, MH, P
 • O, S, KW
 • KW
 • KW

 

 • KPB algemeen
 • KPB overdracht
 • Stagegesprek/voortgangsgesprek
 • KPB algemeen
 • CAT
 • Beoordeling les (??)

M = medisch handelen, C = Communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professioneel gedrag

 

Gedurende de eerste 2 weken wordt de stagist begeleid en ingewerkt. Elke 2 maanden vindt er een voortgangsgesprek plaats met de stagebegeleider(s). De arts-assistenten in opleiding worden beoordeeld in alle activiteiten getoetst (via Vrest in eigen portfolio). Er wordt ruimte geboden te participeren in reeds lopende onderzoeksprojecten (bv Hummerstudie en Travelstudie). Ook is er mogelijkheid nieuwe onderzoekslijnen uit te zetten. Participatie aan wetenschappelijke congressen en cursussen wordt gepromoot.

AIOS

De 22 arts-assistenten draaien mee in de algehele praktijk en participeren 24/7 in een dienstrooster. De taken zijn verspreid over ; de eigen afdeling/ de buitengewesten/ Spoedeisende Hulp/ poliklinieken en operatiekamers. In alle facetten worden de art-assistenten begeleid en gesuperviseerd door de chirurgen.

Op het interne net (Alrijne Plaza) bevinden zich alle behandelprotocollen. Het traumaprotocol wordt in zakboek en digitaal uitgedeeld bij start stage. De arts-assistenten in opleiding worden beoordeeld in alle activiteiten getoetst (via Vrest in eigen portfolio).

Overige informatie

Op aanvraag is het mogelijk een stage van 2 weken in het St. Kizito Hospital in Mikumi (Morogoro, Tanzania) te doorlopen.

Show-and-tell

Rooster traumachirurgie Alrijne Ziekenhuis

 

      ochtend

      middag

overig

maandag

 • 07.30 - 08.00 overdracht;
 • 08.00 - 09.00 visite/ consulten
 • 08.00 - 13.00 OK
 • 09.00 - 10.30 Onderwijs
 • 10.30 -           Overig
 • 13.00 OK
 • 13.00 – 15.30 Traumaspreekuur polikliniek
 • 16.30 - 17.00 bespreking en overdracht
 • 17.00 – 17.15röntgenbespreking

17.15 –

Traumabespreking

dinsdag

 • 07.30 - 08.00 overdracht;
 • 08.00 - 13.00 OK

 

 • 13.00 – 15.30 Traumaspreekuur polikliniek
 • 13.00 OK
 • 16.30 - 17.00 bespreking en overdracht
 • 17.00 – 17.30 röntgenbespreking
 • 17.15  – (vaatbespreking)

 

woensdag

 • 07.30 - 08.00 overdracht;
 • 08.00 - 13.00 OK
 • 13.00 OK
 • 13.00 – 15.30 Traumaspreekuur polikliniek
 • 16.30 - 17.00 bespreking en overdracht
 • 17.00 – 17.30 röntgenbespreking
 • 17.00 (oncologiebespreking)

donderdag

 • (07.30 - 08.00 overdracht)
 • 08.00 - 13.00 OK
 • 08.00 - 12.00 polikliniek Alphen
 • 13.00 – 16.30 Traumaspreekuur polikliniek
 • 13.00 OK
 •  
 • 16.30 - 17.00 bespreking/ overdracht/ röntgenbespreking
 •  

vrijdag

 • 07.30 - 08.00 overdracht;
 • 08.00 - 13.00 OK
 • 13.00 OK
 • 13.00 – 15.30 Traumaspreekuur polikliniek
 • 15.30 - 16.30 Weekendbespreking en overdracht
 •  

Sollicitatie en contact

Jephta van den Bremer, opleider traumachirug : jvandenbremer@alrijne.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82