Differentiatiestage Supervisie Verdiepingsstage supervisie

Aanvang: 
01-01-2020
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Supervisie geven aan medici al dan niet in opleiding moet je leren. Tijdens deze stage kun je de transitie maken van AIOS naar kinderarts door middel van:

 • Supervisie geven aan arts-assistenten, semi-artsen en coassistenten in het Moeder- en Kindcentrum en op de afdeling Kind en Jeugd.
 • Supervisie geven aan arts-assistenten en coassistenten op de polikliniek.
 • Supervisie geven aan arts-assistenten en coassistenten op de spoedpoli en SEH.
 • Beheren van het spoedsein. Dit is de manier om te ervaren met welke vragen huisartsen bellen en te leren welke casus met spoed gezien moeten worden.
 • Onderwijs geven aan arts-assistenten en coassistenten tijdens de dagelijkse visites en op vaste momenten.
 • Inzicht in management en organisatie is een must voor de kinderarts. Tijdens deze stage kun je meelopen met onze RVE-manager om ervaring op te doen in management en organisatie.
 • Mogelijkheid om spreekuur op de prematurenpoli te doen. Dit is een multidisciplinair spreekuur met een kinderarts-neonatoloog, een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en een logopedist. Op de prematurenpoli vindt follow-up plaats van prematuren < 34 weken, dysmaturen en kinderen waarbij sprake is geweest van perinatale asfyxie.

Hoe ga ik leren?

De afdeling kindergeneeskunde van het Alrijne Ziekenhuis biedt brede tweedelijns kindergeneeskundige zorg, waardoor wij een uitstekend ziekenhuis zijn om ervaring op te doen als supervisor. Tijdens je stage ben je deel van het team. Er is altijd een kinderarts ingedeeld die jouw achterwacht is voor de patiëntenzorg en jou feedback geeft op jouw rol als supervisor. Als verdiepings-AIOS ben je boventallig en kun je de volledige stageduur benutten om ervaring als supervisor op te doen.

Show-and-tell

De vakgroep kindergeneeskunde van het Alrijne ziekenhuis bestaat uit 11 kinderartsen. Zij maken allen deel uit van een ambitieuze opleidingsgroep. Alle kinderartsen oefenen de algemene kindergeneeskunde uit in volle omvang. In de groep is een subspecialist werkzaam op het gebied van Neonatologie.

Wij leiden op in het cluster LUMC/WAKZ.

 • Opleider Dr. E.A. (Eveline) Schell-Feith, kinderarts, acute kindergeneeskunde, nefrologie en urologie
 • Plaatsvervangend opleider Dr. I.G. (Anjali) Kooter-Bechan, kinderarts, diabetes mellitus, obesitas
 • G. Boeynaems (Gerben), kinderarts, sociale pediatrie, hematologie
 • A.M.J. (Annique) van den Broek, kinderarts-neonatoloog, diabetes mellitus
 • Dr. L. A. Edlauer-Tepper (Leonie), kinderarts, astma
 • D.A.J.P (Danny) Haring, kinderarts, astma, infectieziekten
 • H.M. (Hester) Havers, kinderarts, endocrinologie, diabetes mellitus, obesitas, neonatologie
 • Dr. M.G. (Marieke) Peetsold, kinderarts, MDL, kindermishandeling
 • P.H.M. (Ooievaar), kinderarts, diabetes mellitus, hoofdpijn
 • Dr. M.E. (Michel) Weijerman, kinderarts, Down syndroom, astma, allergie, dermatologie, RVE-manager
 • J.G.C.M. (Kitty) van Zoest, kinderarts, astma, allergie, vakgroepvoorzitter

Onze speerpunten zijn: Astma, Diabetes Mellitus en Down syndroom.

Het Moeder- en Kindcentrum beschikt over 17 multifunctionele plaatsen. De afdeling Kind en Jeugd beschikt over 15 bedden.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met Dr. Eveline Schell-Feith, opleider. Tel. 071-5828052 (secretariaat), email:  easchell@alrijne.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82