Differentiatiestage Kinderlongziekten Verdiepingsstage Astma en Allergie

Aanvang: 
01-01-2020
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de verdiepingsstage wordt inzicht verkregen in aspecten van de kinderlongziekten en allergieën die van belang zijn voor de algemeen kinderarts. In het bijzonder wordt ingegaan op de diagnostiek en behandeling van astma, recidiverende luchtweginfecties, overige benauwdheidsklachten en luchtweg –en voedselallergieën, en constitutioneel eczeem door middel van:

 • Volledig meedraaien in het kinderastmateam; meedenken en beslissen over diagnostiek en poliklinische begeleiding van kinderen met astma.
 • Meedenken en beslissen over diagnostiek en begeleiding van kinderen met allergie op het atopie spreekuur (voedselallergie, inhalatieallergie, constitutioneel eczeem, allergisch astma).  
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor de klinische patiënten met longproblematiek en voor consulten vanuit de SEH. Eén van de dienstdoende kinderartsen is voor ondersteuning en supervisie beschikbaar. Participatie in besprekingen van het astmateam, regio besprekingen ten aanzien van luchtwegklachten en allergie.

Hoe ga ik leren?

De afdeling kindergeneeskunde van het Alrijne Ziekenhuis biedt brede tweedelijns kindergeneeskundige zorg, waarvan de zorg voor kinderen met luchtwegklachten, vooral astma, een aanzienlijk deel vormt. Wij maken gebruik van een goed geoutilleerd longfunctielaboratorium. Het grote en gevarieerde aanbod van patiënten biedt de AIOS met belangstelling voor kinderen met luchtwegklachten en/of allergie de mogelijkheid zijn/haar kennis en ervaring op dit terrein van de kindergeneeskunde te verdiepen. Als verdiepings-AIOS ben je boventallig en kun je de volledige stageduur benutten om ervaring op dit gebied op te doen. De AIOS zal meedraaien in het kinderastmateam, dat bestaat uit 4 kinderartsen, 1 verpleegkundig specialist en 1 verpleegkundige kinderlongziekten, 2 kinderfysiotherapeuten en een kinderpsycholoog.

De kinderartsbegeleiders van deze stage ‘astma en allergie’ zijn Danny Haring en Kitty van Zoest. Zij zijn samen met Leonie Edlauer en Michel Weijerman de kinderartsen van het astmateam.

Show-and-tell

De vakgroep kindergeneeskunde van het Alrijne ziekenhuis bestaat uit 11 kinderartsen. Zij maken allen deel uit van een ambitieuze opleidingsgroep. Alle kinderartsen oefenen de algemene kindergeneeskunde uit in volle omvang. In de groep is een subspecialist werkzaam op het gebied van Neonatologie.

Wij leiden op in het cluster LUMC/WAKZ.

 • Opleider Dr. E.A. (Eveline) Schell-Feith, kinderarts, acute kindergeneeskunde, nefrologie en urologie
 • Plaatsvervangend opleider Dr. I.G. (Anjali) Kooter-Bechan, kinderarts, diabetes mellitus, obesitas
 • G. Boeynaems (Gerben), kinderarts, sociale pediatrie, hematologie
 • A.M.J. (Annique) van den Broek, kinderarts-neonatoloog, diabetes mellitus
 • Dr. L. A. Edlauer-Tepper (Leonie), kinderarts, astma
 • D.A.J.P (Danny) Haring, kinderarts, astma, infectieziekten
 • H.M. (Hester) Havers, kinderarts, endocrinologie, diabetes mellitus, obesitas, neonatologie
 • Dr. M.G. (Marieke) Peetsold, kinderarts, MDL, kindermishandeling
 • P.H.M. (Ooievaar), kinderarts, diabetes mellitus, hoofdpijn
 • Dr. M.E. (Michel) Weijerman, kinderarts, Down syndroom, astma, allergie, dermatologie, RVE-manager
 • J.G.C.M. (Kitty) van Zoest, kinderarts, astma, allergie, vakgroepvoorzitter

Onze speerpunten zijn: Astma, Diabetes Mellitus en Down syndroom.

Het Moeder- en Kindcentrum beschikt over 17 multifunctionele plaatsen. De afdeling Kind en Jeugd beschikt over 15 bedden.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met Dr. Evelline Schell-Feith, opleider. Tel. 071-5828052 (secretariaat), email:  easchell@alrijne.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82