Differentiatiestage Kinderdiabetes Verdiepingsstage Diabetes Mellitus

Aanvang: 
01-01-2020
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage verwerft de AIOS meer inzicht in de pathofysiologie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en hun ouders op het gebied van diabetes mellitus door middel van:

 • Participatie in het kinderdiabetesteam wat betreft poliklinische begeleiding van kinderen met diabetes mellitus, inclusief pomptherapie.
 • Begeleiding van opgenomen patiënten met diabetes mellitus, inclusief aanpassen van insulinebeleid.
 • Participatie in multidisciplinair overleg over diabetes mellitus patiënten.
 • Bijwonen van transitiespreekuren met een internist-endocrinoloog.

Hoe ga ik leren?

In het Alrijne Ziekenhuis wordt zowel tweedelijns als shared care derdelijns kinderendocrinologie beoefend. Wij  verzorgen als enige in onze regio de diabeteszorg voor kinderen. De AIOS zal meedraaien in het kinderdiabetesteam, dat bestaat uit 4 kinderartsen, 4 diabetesverpleegkundigen, 2 diëtisten en een kinderpsycholoog. Gezamenlijk begeleiden zij bijna 200 kinderen met diabetes mellitus 1, waarvan het merendeel een insulinepomp heeft. Naast kinderen met diabetes mellitus 1 worden ook kinderen behandeld met diabetes mellitus 2 en verschillende vormen van MODY. De AIOS zal zich kunnen verdiepen in de diagnostiek van de drie vormen van diabetes. Het is mogelijk om te participeren in lopend onderzoek binnen het team. Als verdiepings-AIOS ben je boventallig en kun je de volledige stageduur benutten om ervaring op te doen in de diabeteszorg. Wanneer er behoefte is kan de AIOS ook participeren in de polikliniek voor kinderen met andere endocrinologische problemen en obesitas.

De kinderartsbegeleiders van de stage ‘Diabetes Mellitus’ zijn Hester Havers en Anjali Kooter-Bechan. Zij zijn samen met Annique van den Broek en Paul Ooievaar de kinderartsen van het diabetesteam en zijn 7x24 uur aanspreekbaar voor patiënten en de ouders / verzorgers. Daarnaast werk je nauw samen met de diabetesverpleegkundigen. 

Show-and-tell

De vakgroep kindergeneeskunde van het Alrijne ziekenhuis bestaat uit 11 kinderartsen. Zij maken allen deel uit van een ambitieuze opleidingsgroep. Alle kinderartsen oefenen de algemene kindergeneeskunde uit in volle omvang. In de groep is een subspecialist werkzaam op het gebied van Neonatologie.

Wij leiden op in het cluster LUMC/WAKZ.

 • Opleider Dr. E.A. (Eveline) Schell-Feith, kinderarts, acute kindergeneeskunde, nefrologie en urologie
 • Plaatsvervangend opleider Dr. I.G. (Anjali) Kooter-Bechan, kinderarts, diabetes mellitus, obesitas
 • G. Boeynaems (Gerben), kinderarts, sociale pediatrie, hematologie
 • A.M.J. (Annique) van den Broek, kinderarts-neonatoloog, diabetes mellitus
 • Dr. L. A. Edlauer-Tepper (Leonie), kinderarts, astma
 • D.A.J.P (Danny) Haring, kinderarts, astma, infectieziekten
 • H.M. (Hester) Havers, kinderarts, endocrinologie, diabetes mellitus, obesitas, neonatologie
 • Dr. M.G. (Marieke) Peetsold, kinderarts, MDL, kindermishandeling
 • P.H.M. (Ooievaar), kinderarts, diabetes mellitus, hoofdpijn
 • Dr. M.E. (Michel) Weijerman, kinderarts, Down syndroom, astma, allergie, dermatologie, RVE-manager
 • J.G.C.M. (Kitty) van Zoest, kinderarts, astma, allergie, vakgroepvoorzitter

Onze speerpunten zijn: Astma, Diabetes Mellitus en Down syndroom.

Het Moeder- en Kindcentrum beschikt over 17 multifunctionele plaatsen. De afdeling Kind en Jeugd beschikt over 15 bedden.

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met Dr. Eveline Schell-Feith, opleider. Tel. 071-5828052 (secretariaat), email:  easchell@alrijne.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82