Differentiatiestage Erfelijke en aangeboren aandoeningen Verdiepingsstage Down syndroom en erfelijke en aangeboren aandoeningen

Aanvang: 
01-01-2020
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de verdiepingsstage wordt kennis en ervaring opgedaan in die aspecten van de zorg voor kinderen met Down syndroom en andere kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of andere erfelijke en aangeboren aandoeningen die van belang zijn voor de algemeen kinderarts door middel van:

 • Reguliere poliklinische en klinische zorg voor kinderen met Down syndroom en kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of andere erfelijke en aangeboren aandoeningen.
 • Participatie in het multidisciplinair carrousel spreekuur  voor kinderen met Down syndroom. Hiermee wordt inzicht verkregen in expertise zorg voor deze patiëntengroep.
 • Deskundige vraagstukken (bv. vragen rechtbank).
 • Prenatale consulten via o.a. de klinisch genetica, kindercardiologie en verloskunde.
 • Transitiespreekuur Down syndroom samen met arts verstandelijk gehandicapten.
 • Samenwerking in het uitgebreide netwerk met alle partners.
 • Participatie aan regionale besprekingen over erfelijke en aangeboren afwijkingen en Down syndroom.

Hoe ga ik leren?

In het Alrijne Ziekenhuis is de zorg voor kinderen met Down syndroom ingebed in het expertisecentrum Down centrum Nederland-locatie West Nederland (DCN). Het DCN richt zich op de specifieke zorg voor alle kinderen met Down syndroom van 0-18 jaar. Het DCN heeft een locatie in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp en in het VUMC te Amsterdam. Het DCN is een NFU gecertificeerd expertisecentrum. De AIOS zal meedraaien in het Downteam, dat bestaat uit een kinderarts, een orthopedagoog, een logopediste, een kinderfysiotherapeute, een tandarts, een KNO-arts, een AVG-arts, en CliniClowns. Gezamenlijk begeleiden zij ruim 300 kinderen met Down, waarvan 40% ons vanuit buiten onze regio bezoekt. Het is mogelijk om te participeren in beleidszaken op landelijk niveau, zoals de Richtlijn. Tevens is er mogelijkheid om te participeren in lopende onderzoeken.

De kinderen met ontwikkelingsachterstand en andere erfelijke en aangeboren aandoeningen worden poliklinisch gezien door de kinderarts, waarbij veel wordt samengewerkt met revalidatiearts, klinische genetica, kinderneurologen, AVG-artsen, fysiotherapeuten en andere zorgpartners.

Deze stage kan eventueel in combinatie met een andere stage op onze afdeling worden gevolgd.

Show-and-tell

De vakgroep kindergeneeskunde van het Alrijne ziekenhuis bestaat uit 11 kinderartsen. Zij maken allen deel uit van een ambitieuze opleidingsgroep. Alle kinderartsen oefenen de algemene kindergeneeskunde uit in volle omvang. In de groep is een subspecialist werkzaam op het gebied van Neonatologie.

Wij leiden op in het cluster LUMC/WAKZ.

 • Opleider Dr. E.A. (Eveline) Schell-Feith, kinderarts, acute kindergeneeskunde, nefrologie en urologie
 • Plaatsvervangend opleider Dr. I.G. (Anjali) Kooter-Bechan, kinderarts, diabetes mellitus, obesitas
 • G. Boeynaems (Gerben), kinderarts, sociale pediatrie, hematologie
 • A.M.J. (Annique) van den Broek, kinderarts-neonatoloog, diabetes mellitus
 • Dr. L. A. Edlauer-Tepper (Leonie), kinderarts, astma
 • D.A.J.P (Danny) Haring, kinderarts, astma, infectieziekten
 • H.M. (Hester) Havers, kinderarts, endocrinologie, diabetes mellitus, obesitas, neonatologie
 • Dr. M.G. (Marieke) Peetsold, kinderarts, MDL, kindermishandeling
 • P.H.M. (Ooievaar), kinderarts, diabetes mellitus, hoofdpijn
 • Dr. M.E. (Michel) Weijerman, kinderarts, Down syndroom, astma, allergie, dermatologie, RVE-manager
 • J.G.C.M. (Kitty) van Zoest, kinderarts, astma, allergie, vakgroepvoorzitter

Onze speerpunten zijn: Astma, Diabetes Mellitus en Down syndroom.

Het Moeder- en Kindcentrum beschikt over 17 multifunctionele plaatsen. De afdeling Kind en Jeugd beschikt over 15 bedden.

Samenwerkende instellingen

Alrijne Ziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met Dr. Eveline Schell-Feith, opleider. Tel. 071-5828052 (secretariaat), email:  easchell@alrijne.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82