Differentiatiestage Colorectale chirurgie/ laparoscopie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De mogelijkheid om zich in alle gangbare facetten van colorectale chirurgie te bekwamen.
Minimale invasieve colorectale chirurgie is een speerpunt van de vakgroep en hierdoor is er de mogelijkheid zich te bekwamen en te certificeren voor de laparoscopische colorectale chirurgie. Ook kan men een basis leggen voor de TEM procedures. De samenwerking met de MDL is uitstekend. Naast regulier overleg is er ook een geïntegreerde MDL/GE chirurgie afdeling. Tevens is er ruimte om te participeren in het overige minimaal-invasieve arsenaal (Lap Nissen, TEP, TAPP, lap app, lap chol.)

De afdeling heelkunde van het Rijnland Ziekenhuis Is actief op 2 locaties (Leiderdorp en Alphen ad Rhijn). De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door 7 chirurgen en 14 arts-assistenten. Van de 7 chirurgen houden 3 zich bezig met de GE/colorectale chirurgie, hierbinnen zijn er 2 met als specifiek aandachtsgebied laparoscopische colorectale chirurgie.

De afdeling heelkunde van het Rijnland Ziekenhuis Is actief op 2 locaties (Leiderdorp en Alphen ad Rhijn). De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door 7 chirurgen en 14 arts-assistenten. Van de  7 chirurgen houden 3 zich bezig met de GE/colorectale chirurgie, hierbinnen zijn er 2 met als specifiek aandachtsgebied laparoscopische colorectale chirurgie. De chirurgen bedrijven de heelkunde in de volle breedte maar hebben hun eigen specialisatie:

Boudewijn Borger van der BurgVaatchirurgie
Jephta van den BremerLaparoscopische colorectale chirurgie en traumachirurgie
Andy da Costa (opleider) Hoofd/ halschirurgie en colorectale  en maag-chirurgie
Paul Hedeman Joosten  Vaatchirurgie en laparoscopie (bij)nier
Peter Neijenhuis  GE/ oncologische chirurgie/ laparoscopie
Ewan Ritchie  Traumachirurgie
Anneke Zeillemaker Mammachirurgie en chirurgie bij kinderen

De gehele opleidingsgroep (chirurgen en arts-assistenten) participeert in de regionale refereeravonden. Onderwijs vindt op de maandagochtend plaats en wordt verzorgd door 1 chirurg en 1 arts-assistent. Tevens wordt er 2-maandelijks een opleidingsavond georganiseerd voor alle specialismen van het Rijnland Ziekenhuis. Er heerst een grote mate van kwaliteitsdenken, zoals: Quick scan, D-RECT, SetQ, jaarverslag,  multidisciplinair overleg en wetenschappelijk onderzoek. De vakgroep heeft geparticipeerd in de COLOR 2 trial en doet nu mee aan de LADIES trial (diverticulitis) en de En Route Studie (SWK bij colorectale maligniteiten).

Sollicitatie en contact

- Kan gedurende het hele jaar worden gestart met in principe 1 plek/jaar waarbij een kleine overlap (1 maand) wel mogelijk is.
- Voordat de stage begint is een vereiste een advanced laparoscopische chirurgie cursus gericht op de colorectale chirurgie te hebben gevolgd. Zoals die van ERCAD in Strassburg, van Covidien in Elancourt of J&J in Hamburg.
- Solliciatieprocedure start met versturen sollicitatiebrief en CV. Vervolgens volgt een gesprek met de stagebegeleiders.

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82