Differentiatiestage Oncologie Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is een samenwerkingsproject tussen Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis. In beide ziekenhuizen krijgt men de kans de gynaecologische oncologie te praktiseren. Actieve deelname in de patiëntenzorg op de afdeling en de poli, op de OK en in patiëntenbesprekingen is vereist, zowel in de academie als in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De toekomst van de gynaecologische oncologie zal liggen in samenwerking tussen periferie en academie. Met deze stage werk je aan je toekomst. Specifieke stages (radiotherapie/ palliatieve unit) zijn mogelijk.

Alle AIOS in het ASZ vallen onder het Leerhuis. Het Leerhuis faciliteert onderwijs en wetenschapsmogelijkheden. Er is een ruim aanbod aan cursussen er is een uitgebreide bibliotheek en een goed geoutilleerd skillslab. Er is een 2 wekelijkse vakgroep overstijgende complicatiebespreking. Actieve deelname aan het onderwijs zowel binnen de vakgroep als daarbuiten wordt vanzelfsprekend geacht. Binnen de vakgroep werken meestal 3-4 AIOS OOR Rotterdam, 2 tropendokters in opleiding en een aantal ANIOS. Collegialiteit en samenwerken staan  hoog in het vaandel.

AIOS van het ErasmusmMC / Daniel den Hoedkliniek participeren in het groot rapport op woensdag middag en de andere verplichte opleidings momenten.
Het strekt tot de aanbeveling om tijdens (of voor de stage) de WOG oncologie cursus te volgen.

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek

Sollicitatie en contact

Contactpersoon voor het Albert Schweitzer ziekenhuis is Dr. L. Hofman te bereiken via het algemene nummer 078-6541111.

Contactpersoon voor de Daniel den Hoedkliniek is Dr.H.C. van Doorn te bereiken via het secretariaat gynaecologie Daniel den Hoedkliniek toestel 010-7041263.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door het Leerhuis. De belangrijkste functies van het Leerhuis zijn het verzorgen, coördineren en faciliteren van opleiding en onderzoek. Op deze manier zorgt het Leerhuis ervoor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis haar missie en taken als Topklinisch Opleidingsziekenhuis kan realiseren en verder ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

tel.: 078 654 1111
website: https://www.asz.nl/werk-opleiding/