Differentiatiestage Algemeen Differentiatiestage medisch leiderschap en supervisie neurologie

Aanvang: 
01-03-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de reguliere opleiding is relatief weinig aandacht voor het efficiënt omgaan met grote volumina patiëntenstromen, de bedrijfsmatige aanpak van een neurologiepraktijk en de positionering van een neurologiepraktijk binnen de ziekenhuisorganisatie. Dit onderbelichte aspect in de opleiding maakt, dat de beginfase als neuroloog na het afronden van de opleiding als zwaar wordt ervaren.
Deze stage is bedoeld voor AIOS in de laatste fase van de opleiding. U krijgt de verantwoordelijkheid over het aansturen en superviseren van assistenten op de polikliniek, SEH en afdeling. De nadruk ligt hierbij op het efficiënt leren omgaan met de beperkt beschikbare tijd. De training gebeurt in een veilige omgeving met een ervaren neuroloog als backup. In een superviserende rol participeert u in nachtdiensten, met ook hier een ervaren neuroloog als backup. U wordt betrokken bij managementactiviteiten van het vakgroepbestuur en bij vergaderingen van de vakgroep. U wordt getraind in het voorzitten van overdrachten, besprekingen en vergaderingen. Waar mogelijk bent u betrokken bij overlegstructuren binnen de organisatie. U bent in de gelegenheid om samen met vakgroepleden de vele commissies die een ziekenhuis kent te bezoeken en er kennis van te nemen.

De vakgroep neurologie bestaat uit 11 neurologen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn neurovasculaire aandoeningen (team: H. Kerkhoff, A. Rozeman, E. Zock), MS (team: D. Zemel, J. de Beukelaar), kinderneurologie (team: V.M.H. Nanninga, M. van Rijn), extrapiramidale stoornissen (I. Evers, M. Van Rijn), multidisciplinair slaapwaakcentrum (neurologie bijdrage door B. van Wetten). Wetenschappelijk onderzoek wordt met name verricht op neurovasculair gebied met samenwerking met diverse centra (team: H. Kerkhoff, E. Zock).

Het vakgroepbestuur bestaat uit 3 leden (team: V.M.H. Nanninga, I. Evers, H. Kerkhoff), waarbij diverse taken verdeeld zijn tussen de verschillende leden. Afstemmingsoverleg vindt 2-wekelijks plaats.

Sollicitatie en contact

Bent u geïnteresseerd in deze stage, neemt u dan contact op met:

Dr. Henk Kerkhoff, neuroloog, opleider
Dr. Monique van Rijn, neuroloog, wnd opleider

Albert Schweitzer ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
Dordrecht
Mail: h.kerkhoff@asz.nl
Tel: 078 - 65 42 449

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door het Leerhuis. De belangrijkste functies van het Leerhuis zijn het verzorgen, coördineren en faciliteren van opleiding en onderzoek. Op deze manier zorgt het Leerhuis ervoor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis haar missie en taken als Topklinisch Opleidingsziekenhuis kan realiseren en verder ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

tel.: 078 654 1111
website: https://www.asz.nl/werk-opleiding/