Differentiatiestage Dwarslaesie Adelante dwarslaesie- en multitraumarevalidatie: een unieke kans voor patiënten en voor AIOS

Aanvang: 
29-11-2016
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Adelante heeft een unieke positie in Nederland als het gaat over de revalidatie van dwarslaesie en multitrauma patiënten. Als een van de 8 Nederlandse dwarslaesie revalidatiecentra en een van de 2 dwarslaesiecentra die aangewezen zijn voor de behandeling van patiënten met ademhalingsondersteuning is de dwarslaesieafdeling van Adelante een plek waar je de revalidatiegeneeskunde van dwarslaesiepatiënten in de volle breedte en diepte van het vak kan uitoefenen.

In hetzelfde behandelteam worden ook multitrauma patiënten gerevalideerd. Onze eigenwijze en effectieve aanpak van het revalideren van multitrauma patiënten zorgt ervoor dat patiënten eerder en veilig belasten en daardoor sneller hun rol in de maatschappij en thuis weer kunnen innemen. Dit doen we in overleg met de patiënt en op basis van samenwerking met de afdeling traumatologie van het MUMC+, waarbij de Fast-Trackprincipes voor overname uit het ziekenhuis leidend zijn.

Uniek kunnen we alleen blijven doordat we altijd kritisch zijn naar de verwijzers en operateurs en  door kritisch te blijven naar onszelf.

Wil je meer dan de standaard?? Kom dan 6 maanden naar Adelante voor een stage in ons behandelteam.

Specifieke patiëntenpopulatie

Dwarslaesie patiënten, zowel klinisch als poliklinisch. Lage en hoge dwarslaesies, met en zonder beademing.
Aantal klinische opnames: 2-3 per week
Aantal poliklinische starters: 1-2 per week
Polikliniek voor controles dwarslaesie patiënten in chronische fase: 3-4 dagdelen

Multitraumapatiënten, klinisch en poliklinisch,
Aantal klinische opnames: wisselend 1-2 per week
Aantal poliklinische starters: 1 per week
Polikliniek voor controlepatiënten: 1 dagdeel per week

Gespecialiseerde spreekuren:

Aanverwante specialismen en gezamenlijke spreekuren samen met consultenten: spina bifida, ITB pompen, spreekuur met neurochirurg, plastisch chirurg, uroloog, traumachirurg, CTB-Maastricht. Wondvisite AIOS samen met RA en wondverpleegkundige bij dwarslaesie en traumapatiënten.

Hoe ga ik leren?

Specifieke ingrepen en vaardigheden te leren voor AIOS:

 • Verwisselen trachea-canules
 • Blaaskatheterisatie
 • Wonddebridement en necrotectomieën
 • Botox-injecties
 • Intra-articulaire injecties
 • Wig-excisies en nagelextracties
 • Trauma röntgenfoto’s leren lezen
 • Uitzuigen via tracheacanule, ook balloteren en airstacken
 • Wisselen verblijfscatheter (inclusief wisselen suprapub)
 • Indicatiesteling en afstelling intrathecale baclofenpomp
 • Prikken intraveneuze toegang voor infusie en bloedafname
 • Adelante beschikt over een skillslab waar deze vaardigheden (onder begeleiding) ook geoefend en getoetst kunnen worden

Specifieke behandelingen

 • Longfunctie: behandeling van insufficiënte ademhaling, soms beademing in samenwerking met CTB
 • De handfunctiegroep: richt zich op de behandeling van arm-handfunctiestoornissen en beperkingen.
 • Spasticiteitsbehandeling; inclusief botoxbehandeling en in samenwerking met MUMC+ intra-thecalebaclofen behandeling.
 • Zit-poli: polibehandeling dat zich richt op advisering bij complexe zitproblematiek
 • Oncologische dwarslaesie: zes weken behandelprogramma voor mensen met een oncologische dwarslaesie en een beperkte levensverwachting.
 • Neurogene blaas: opstellen blaasbeleid in nauwe samenwerking met de uroloog middels reguliere patiëntenbespreking
 • Neurogene darm (Adelante is een van de DEC Defaecatie Expertise Centra van Nederland. Waarbij Adelante zich hierbij alleen richt op defaecatieproblemen ten gevolge van neurogeen darmlijden)
 • Nazorg van dwarslaesiepatiënten in chronische fase
 • Complexe wondzorg

Competentieontwikkeling

Alle CanMEDs competenties komen aan bod en worden getoetst op beheersingsniveau. De nadruk ligt op medische handelen, samenwerking en communicatie.

Leerdoelen:

 • Behandeling en begeleiding van traumapatiënten in de acute fase, inclusief prognose stellen
 • Bepalen van revalidatietraject voor traumapatiënten die vaak binnen een week in het centrum worden opgenomen. Kennis van operatietechnieken, keuzes over osteosynthesemateriaal en de eigenschappen, leren interpreteren van ongeval-röntgenfoto’s van multitrauma patiënten en de toepassing van die kennis in de dagelijkse praktijk van het revalideren
 • Opvang van de acute dwarslaesiepatiënt bij overplaatsing naar het centrum 
 • Kennis van autonome stoornissen van de dwarslaesiepatiënt  
 • Herstel van loopvaardigheid bij incomplete dwarslaesiepatiënten  
 • Kennis over nazorg voor dwarslaesiepatiënten  
 • Kennis over complicaties bij de patiënt met dwarslaesie zoals autonome disregulatie  

  Onderwijs

 • Wekelijks AIOS specifieke supervisie: 2x1 uur per week
 • Gezamenlijke activiteiten met de RA (visite, MDO, poli): minimaal 2x4 uur per week
 • Wekelijks algemeen artsenoverleg met praatje: 45 minuten
 • Dagelijks generaal rapport 20 minuten
 • Maandelijkse refereeravond opleidingscircuit
 • Maandelijkse spreekuren met consulenten plastische chirurgie, neurochirurgie, urologie, traumachirurgie, CTB

Sollicitatie en contact

Algemene praktische informatie:

 • Aantal AIOS in zelfde deelgebied: 2-3 (bij de stage voor de reguliere AIOS maakt de amputatie en orthopedie ook deel uit van de stage)
 • Aanvullende mogelijkheden: bij andere deelgebieden meekijken
 • 1x per maand hele dag onderwijs op vrijdag
 • Aantal stafleden werkzaam in deelgebied: 3
 • Aanpalend deelgebied: patiënten met een arm- of beenamputatie, patiënten met spina bifida, patiënten met spasticiteit die een ITB-pomp hebben en begeleid worden door de revalidatiearts. Patiënten met een complex orthopedisch probleem.
 • Minimale aanstelling 80%
 • AIOS zijn verantwoordelijk voor de kliniek, zijn regievoerder over het MDO van hun patiënten
 • Bereikbaarheidsdiensten: De AIOS draait mee in de avond en nacht (bereikbaarheids)diensten, aanrijtijd 30 minuten. Dit is gemiddeld 1x per week. De AIOS draait voorwacht, er is altijd een specialist die achterwacht heeft.
 • Informatie algemeeen bij secretariat opleiding, Janine Ploumen (J.Ploumen@adelante-zorggroep.nl) tel. 045-5282200

Stage supervisoren:

Katrien van de Borne ( K.Borne@adelante-zorggroep.nl) voor het dwarslaesiedeel, Peter Muitjens  (P.Muitjens@adelante-zorggroep.nl) voor het multitraumadeel.

Sollicitatie:

Per brief / mail aan: W.G.M. Bakx, revalidatiearts, opleider revalidatiegeneeskunde Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
045 5282200
w.bakx@adelante-zorggroep.nl

Adelante Zorggroep

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Adelante Zorggroep
Zandbergseweg 111
6432 cc Hoensbroek

tel.: 045-5282828
website: https://www.adelante-zorggroep.nl/