Longziekten en Tuberculose: medische vervolgopleiding in het UMC Utrecht

Over de regio

De OOR Utrecht m.b.t Longziekten en Tuberculose bestaat uit het St Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, het Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen