Spoedeisende hulp arts in het UMCG

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

Wij zijn een opleidingsgroep bestaande uit 7 SEH-artsen. Zowel de huidige opleider als de plaatsvervangende opleider is SEH-arts.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/niet_medisch/AIOS_UMCG/specialisme/spoedeisende-hulp/Paginas/default.aspx

Over de opleiding

Omdat we een kleine opleidingsgroep hebben, zijn we allemaal erg betrokken bij de opleiding. Er is altijd directe supervisie op de werkvloer. Voor opleidingsmomenten en supervisie zijn we laagdrempelig benaderbaar. Op diverse momenten worden er actief onderwijsmomenten gecreerd, bijvoorbeeld tijdens de overdracht of aan het bed van de patient. Er is een informele sfeer en we zijn onderling erg betrokken bij elkaar.  Doordat het UMCG gelegen is in het centrum van de stad hebben wij een erg afwisselende patiëntenpopulatie (hoog urgent tot zelfverwijzers).

http://oornon.umcg.nl/nl/zkh/umcg/paginas/spoed.aspx

Kwaliteit

Wij hebben een PDCA-cyclus voor de opleiding SEH-geneeskunde, waarbij we verschillende instrumenten gebruiken, o.a. D-rect, 360-graden feedback en stage evaluaties. Hiermee worden onder andere het functioneren van de opleidingsgroep, de inhoud van de opleiding (stages, onderwijs, etc.) en het functioneren van de aios groep geëvalueerd. In een kwaliteitsdocument worden de uitkomsten van deze instrumenten verzameld en worden verbeterplannen beschreven. Bij elke opleidingsvergadering, aios-werkoverleg en binnen de opleiderskerngroep wordt het kwaliteitsdocument besproken.

Best practice:speerpunten;

Wij beschikken in de opleiding over een skills-center voor simulatietrainingen. Hier worden Crew Resource Management trainingen gegeven, waarbij zowel medisch inhoudelijk als op team-aspecten wordt getraind. Ook vinden er Advanced Life Support trainingen plaats samen met SEH-verpleegkundigen. Daarnaast worden er specifieke trainingen georganiseerd, zoals luchtwegmanagement of KNO-verrichtingen.

Twee SEH-artsen, gespecialiseerd in echo onderwijs, geven de SEH-aios echo onderwijs. Deze SEH-artsen zijn beide DEUS instructeur en één van hen heeft het fellowship Emergency Ultrasound gevolgd. Mogelijk wordt in de toekomst een echografie stage ontwikkeld.

Overig

Als Universitair Medisch Centrum stimuleren we wetenschappelijk onderzoek en evidence based medicine. Hier is speciale aandacht voor tijdens de opleiding.

Over de regio

We hebben een regionale samenwerking met Leeuwarden en Zwolle, waarbij er 12 regionale onderwijsdagen per jaar worden georganiseerd en er ook een stage uitwisseling plaatsvindt.

Contactgegevens/sollicitatiegegevens

De sollicitatie procedure voor de opleiding wordt georganiseerd door de NVSHA. Op de website is alle informatie te vinden. U kunt eveneens contact opnemen met A.M. Drost-de klerck, Opleider SEH-geneeskunde, via het secretariaat 050-3614359

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx