Radiologie

Over de opleiding

Onze radiologen oefenen het vak in de volle breedte uit en hebben in het bijzonder veel ervaring met de diagnostiek van mammacarcinoom, radiologie van longziekten, maag-darm-lever radiologie, musculoskelatale radiologie, en interventieradiologie. Daarnaast doen zij wetenschappelijk onderzoek om onderzoeks- en behandelmethoden steeds verder te verbeteren. Er zijn achttien radiologen werkzaam op de afdeling. Zij werken binnen het ziekenhuis vrijwel met alle specialismen samen. Met het specialisme nucleaire geneeskunde is er nauwe samenwerking binnen de opleiding radiologie. 

De opleiding 

Tijdens de opleiding komt u in aanraking met verschillende aandachtsgebieden van de radiologie, namelijk: thoraxradiologie, hoofd/halsradiologie, musculoskeletale radiologie, cardiovasculaire radiologie, abdominale radiologie, kinderradiologie, neuroradiologie, mammaradiologie, interventieradiologie en nucleaire geneeskunde. Ook het ontwikkelen van de juiste competenties voor een medisch specialist speelt een belangrijke rol binnen de opleiding. U doet de benodigde kennis en ervaring op door cursussen te volgen en stages te lopen in een klinische setting. Hierbij kijkt u eerst mee met de specialist, werkt u met de specialist samen om uiteindelijk stap voor stap (onder begeleiding en supervisie) zelfstandig de taken te leren uitvoeren. Er zijn dagelijkse en wekelijkse onderwijsmomenten waarbij radiologen, maar ook AIOS casuïstiek inbrengen. De opleidingen van beide specliasmen radiologie en nucleaire geneeskunde zijn geïntegreerd opleiding beeldvormende diagnostiek, opleidend tot algemeen radioloog met één of twee differentiaties. De eerste helft van de opleiding staat in het teken van de algemene radiologie. In de tweede helft verdiept u zich in één of twee differentiaties en daarnaast ontwikkelt u uw competenties in de algemene radiologie verder. De differentiaties zijn cardiothoracale-, abdominale-, interventie-, neuro/ hoofd-hals-, musculoskeletale, mamma-, kinder- of nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie. Lees voor meer inhoudelijke informatie over de opleiding het lokaal opleidingsplan medische vervolgopleiding Radiologie (externe link).  

Duur van de opleiding 

De opleiding tot radioloog duurt in totaal vijf jaar. Het St. Antonius Ziekenhuis verzorgt jaar 1, 2, 4 en 5 van de opleiding. Het 3e jaar wordt in het UMCU gevolgd. 

Opleiders 

De opleider van de afdeling Radiologie is dr. H.W. van Es, radioloog. Plaatsvervangend opleider is drs. J.C. Fanggiday, nucleair geneeskunde.

Toelatingseisen 

Om toegelaten te worden tot de opleiding Radiologie moet u in het bezit zijn van een artsendiploma. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar iemand met wetenschappelijke en klinische ervaring.

 

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/