Opleiding Spoedeisende Geneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis

Over de opleiding

Wie zijn wij?

Een opleidingsgroep die wordt gekenmerkt door een enthousiaste en autonome werkhouding. In deze open cultuur is het ontwikkelen van specifieke interessegebieden binnen de Spoedeisende Geneeskunde (SEG) vanzelfsprekend. De opleidingsgroep bestaat uit 10 SEH-artsen die 24/7 patiëntenzorg, supervisie & coördinatie op de afdeling leveren. Binnen de vakgroep is 1 SEH-arts (beoogd) opleider en 1 SEH-arts medisch manager van de SEH-afdeling. Verder is er 1 APLS-, 1 ATLS-, 1 ACLS en 1 DEUS (Dutch Emergency UtraSound), 1 LOWD (Toxicologie / Opgeschaalde zorg) instructeur en 1 epidemioloog.

Over de opleiding

Sinds tien jaar is er binnen het Reinier de Graaf Gasthuis, behorend tot de STZ (Stichting Topklinische opleidingsziekenhuizen), de opleiding tot SEH-arts. Momenteel zijn er vijf AIOS in opleiding. Alle tien de SEH-artsen zijn zeer betrokken bij de opleiding en zorgen voor directe supervisie op de SEH. In het Reinier de Graaf hangt een informele sfeer en zijn alle specialisten benaderbaar voor opleidingsmomenten.

De patiëntenpopulatie is zeer uiteenlopend; de urgentie van gezondheidsproblemen varieert van hoog tot laag en is uitdagend. Ieder specialisme binnen ons ziekenhuis ondersteunt de functie/positie van de SEH-artsen. De SEH-artsen en AIOS SEH zien patienten van ieder specialisme, verwezen of onverwezen.

Als AIOS mag jij dus alle patiënten zien op de SEH, je werkt altijd samen met een SEH-arts en je overlegt direct met diverse specialisten.  PSA - zowel bij volwassenen en kinderen -  is volledig ingebed en wordt  breed gedragen door het ziekenhuis.We beschikken op onze splinternieuwe SEH over een eigen echoapparaat, daarnaast wordt de eFAST door de SEH-artsen uitgevoerd en wordt er constructief samengewerkt met de vakgroep radiologie om verder te ontwikkelen. Regionale pijnblokkades doen hun  intrede op onze SEH; het cubitaal en femoraal blok wordt op dit moment in studieverband gedaan

Overig

Bij Reinier de Graaf stimuleren we wetenschappelijk onderzoek en evidence based medicine. Hier is speciale aandacht voor tijdens de opleiding. Er hang een positieve en informele sfeer binnen de opleidingsgroep en met andere arts-assistenten. Binnen het ziekenhuis is een actieve arts-assistentenvereniging. En er is een vergoeding voor  (extra)curriculaire  cursussen, congressen, externe stages ruimte om eigen projecten aan te dragen

Over de regio

Het regionaal opleiden krijgt steeds meer vorm. Wij hebben een regionale samenwerking met Rotterdam en behoren tot OOR ZWN. Ieder jaar worden er regionale onderwijsdagen georganiseerd en tijdens de opleiding vindt er ook een stage-uitwisseling plaats. Op deze manier kunnen wij een AIOS een brede blik bieden op het aanbod van gezondheidszorg in de regio.

Contactgegevens

Ben jij AIOS en geïnteresseerd in een leerzame generalistische SEH-stage binnen een mooie gevarieerde opleidingsgroep, neem dan contact op met Machteld Ibelings, SEH-arts en opleider ibelings@rdgg.nl / 0152603738 en/of Manchu Mahajan, AIOS SEH, m.mahajan@rdgg.nl  / 015260 5157.

De sollicitatieprocedure voor de opleiding wordt georganiseerd door de NVSHA. Op de website van de NVSHA is hierover meer informatie te vinden.

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/