Kindergeneeskunde in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De afdeling Kindergeneeskunde is onderdeel van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Jaarlijks worden hier ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar behandeld. Dat is 18% van alle patiënten in het Radboudumc. Het Amalia kinderziekenhuis verbindt de specialismen van het Radboudumc die zorg aan kinderen bieden. Kinderen en ouders worden actief betrokken bij het zorgproces. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de eigenheid van het kind steeds voorop staat. Meer informatie over het Amalia kinderziekenhuis is hier te vinden.

Over de opleiding

Het opleidingscluster Oost Nederland (OOR-ON) biedt opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding tot kinderarts. De afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis verricht samen met de afdelingen Kindergeneeskunde van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, drie topklinische ziekenhuizen in de regio Oost Nederland, patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding t.b.v. de kindergeneeskunde.
De opleiding vindt in principe gedurende 3,5 jaar plaats in het Radboudumc en gedurende 1,5 jaar in één van de andere drie opleidingsziekenhuizen. De vier kinderklinieken overleggen frequent en intensief over de opleiding en de individuele aios. De aios wordt opgeleid tot een deskundig beroepsbeoefenaar die in ruime mate voldoet aan de vakcompetenties van het door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vastgestelde opleidingsplan kindergeneeskunde.
Een kinderarts die de opleiding in ons cluster heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega’s te inspireren en te enthousiasmeren. Hij/zij heeft een eigen visie ontwikkeld op het specialisme, zodat hij/zij als een goede professional de toekomst tegemoet kan zien. Hij/zij zal in de toekomst in brede zin een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

De opleiding Kindergeneeskunde in ons cluster onderscheidt zich door de ruimte die wij bieden om reeds kort na de aanvang van de opleiding samen met de opleiders een eigen koers en voorkeuren te bepalen, zodat talent optimaal ontplooid kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door de keuze van een profiel onderwijs, management & organisatie of kwaliteit. Hierin lopen we landelijk gezien voorop. Daarbij is de opleiding losgekoppeld van de bedrijfsvoering, wat uniek is in Nederland en een optimale leeromgeving mogelijk maakt. Onze aios kindergeneeskunde scoren jaarlijks hoog met de landelijke toetsen, in vergelijking met andere opleidingsinstellingen, en in de enquêtes via de juniorafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde komt ons OOR bij herhaling zeer goed uit de bus. Jos Draaisma werd in ons ziekenhuis in 2015 verkozen tot beste opleider van het jaar.

Kwaliteit

Aandachtspunten m.b.t. de opleiding worden opgenomen in een zgn. kwaliteitscyclus. Daarnaast nemen de aios jaarlijks deel aan enquêtes m.b.t. EFFECT en D-RECT. De opleiding wordt elke 5 jaar gevisiteerd. De laatste visitatie heeft plaatsgevonden in juni 2017.

Show-and-tell

  • Binnen de opleiding is het mogelijk een profiel te volgen. Deze profielen bieden bijv. de mogelijkheid een basiskwalificatie onderwijs te behalen (profiel onderwijs), maar ook om op verschillende niveaus mee te praten en denken over de organisatie (profiel management en organisatie).
  • Individualisering staat hoog in het vaandel, waardoor het mogelijk is de opleiding te onderbreken voor bijv. onderzoek.
  • Het Radboudumc beschikt over een skills- en simulatiecentrum als centrale faciliteit met een breed scala aan trainingsmogelijkheden. Aios kindergeneeskunde volgen hier regelmatig video assisted realtime simulation (VARS) en teamtrainingen.

  • Viermaal per jaar vindt op een vrijdagmiddag 2 uur onderwijs plaats m.b.t. vaardigheden in luchtwegmanagement. 

Overige informatie

Opleider: mevr. dr. A.A.E.M. van Alfen-van der Velden
Plv. opleider: dr. J.M.T Draaisma

Met vragen kun je terecht bij:
Sandra Scherpenborg-Kossen, coördinator opleiding kindergeneeskunde
sandra.scherpenborg-kossen@radboudumc.nl
telefoonnummer: 024-3613175

 

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor informatie over het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis bekijk deze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx