terug

Psychiatrie opleiding in Mediant GGZ

Mediant GGZ
Binnen Mediant hebben hebben we een instroom van twee aios-en per jaar.

Mediant heeft erkenning voor:
Algemene psychiatrie (30 mnd)
Aandachtsgebied volwassenen (24 mnd)
Aandachtsgebied ouderen (24 mnd)

Mediant is groot genoeg om een opleiding te kunnen bieden en klein genoeg om zeer korte lijnen te hebben. Mediant is een stabiele GGZ-instelling en onderscheidt zich door een gezonde bedrijfsvoering en de keuze om binnen Mediant gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ te bieden.

Naast gewoon goed en persoonsgericht opleiden, bieden wij tevens verdiepingsmogelijkheden binnen onze bovenregionale centra voor ontwikkelingsstoornissen, psychotrauma, persoonlijkheidsstoornissen, niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) en ABC Twente voor jong volwassenen met psychotische stoornissen.

Een ander onderscheidend kenmerk is dat we binnen Mediant interprofessionele scholing hebben, volgens de principes van Interprofessional Education (IPE), met als hoofdthema samenwerken. Hieraan nemen VIOS, GIOS en AIOS deel. Dit geheel geeft de opleiding een eigen kleur en daarmee kunnen we een goede bijdrage leveren aan het regionale opleiden binnen het consortium Noord Oost Nederland.

Specifieke opleidingsmogelijkheden binnen Mediant:
Mediant heeft naast alle normale psychiatrische afdelingen enkele bovenregionale afdelingen met specifieke kennis en een zeer specialistisch zorg aanbod te weten:

  • Centrum voor Psychotrauma: een gespecialiseerde afdeling voor alle personen met traumatische ervaringen. Er wordt ambulante/ poliklinische diagnostiek en behandeling en begeleiding geboden . Deze afdeling is ontstaan na de vuurwerkramp in 2000.

  • Centrum Ontwikkelingsstoornissen: Centrum voor volwassen cliënten met ontwikkelingsstoornissen dat ambulante en klinische zorg biedt.

  • Centrum voor vroege psychoses ABC: Waar zowel klinische als poliklinische diagnostiek en begeleiding geboden wordt aan jonge cliënten met (eerste) psychoses.

  • Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen, een recent samengevoegd centrum waar zowel poliklinisch, deeltijd of klinisch, behandeling geboden wordt aan cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

  • De Helmer Es: High Intensive Care Unit voor acute psychiatrie; Een in 2015 geopende afdeling waarbinnen volgens de huidige inzichten patiënten met acute psychiatrische problemen worden opgevangen op een wijze waarbij dwang zo veel mogelijk voorkomen wordt.

  • Centrum voor Neuropsychiatrie: Een centrum dat zowel klinische als ambulante zorg levert voor cliënten tussen 18-60 met niet aangeboren hersenletsel. Verder levert dit centrum een bijdrage aan het CCE, landelijk centrum voor consultatie en advies.

Tim Walrave is onze bevlogen opleider, Tim werd in 2022 verkozen tot tutor van het jaar. Je bent van harte uitgenodigd om eens lang te komen voor een kennismakingsgebrek. Een afspraak is snel geregeld via Frederique Admiraal via fa.admiraal@mediant.nl  

Lokaal Opleidingsplan
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kan je ons opleidingsplan inzien via Mediant Opleidingsplan - Home