Urologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Sinds al tientallen jaren hebben wij een opleidingserkenning en daardoor een uitgebreide ervaring op het gebied van opleiden van nieuwe specialisten. Als grote opleidingskliniek zijn er vele mogelijkheden voor stages, brede aandacht voor gestructureerd onderwijs, zowel lokaal als regionaal samen met het UMC Utrecht. Sinds 2011 beschikken wij over een modern nieuw ziekenhuis, met fraaie onderwijsruimten en een skilslab. De vooropleiding heelkunde kan in ons ziekenhuis worden gevolgd. We onderhouden regelmatig contact waardoor er voor een goede continuïteit in de opleiding van de individuele aios wordt gezorgd. Er zijn mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Ieder aios krijgt een van de leden van het openingsteam als mentor.

De opleiding tot uroloog voor een startende aios is een samengestelde opleiding en bestaat uit 2 jaar vooropleiding heelkunde, 2 jaar urologie in een niet universitaire kliniek en 2 jaar urologie in een universitaire kliniek. De heelkunde jaren komen eerst, verder staat de volgorde niet vast. De opleiding urologie in het JBZ verzorgt de tweejarige perifere stage zowel aan het begin als aan het einde van de opleiding. Dit lokale plan omvat dan ook een vierjarige opleiding waarvan een aios twee jaar volgt.

De vooropleiding urologie is conform de afspraken met Heelkunde. Voor de inhoud en afstemming hiervan wordt verwezen naar het regionale opleidingsplan PUUR.

Binnen de 4-jarige specialistische opleiding urologie is, na overleg met en goedkeuring van de opleider ruimte voor verdieping in een aandachtsgebied, binnen aangegeven grenzen. Deze stage dient te voldoen aan de CCMS randvoorwaarden voor een stage (zie Kaderbesluit). In het regionale plan PUUR staan de specifieke eisen aan de vooropleiding uitgebreid vermeld. Het portfolio van de aios die in het 3de jaar instroomt zal hierop worden gecontroleerd. 

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie staat borg voor de kwaliteitscyclus, visitaties van de opleidingen.

 

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap