Spoedeisende Hulp Arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

”Het moderne opleiden” dat is wat we je bieden in het JBZ. Afgestemd op je ervaring wordt je in drie jaar begeleid in je opleidingstraject tot SEH arts. Alle denkbare facetten van de spoedeisende hulp geneeskunde komen hier aan bod. Extra aandacht is er voor speciale vaardigheden zoals skill’s trainingen, echografie en persoonlijke begeleiding. De uitstekend geoutilleerde seh is een van de grootste afdelingen van Nederland waar jaarlijks 45000 patienten worden behandeld. De SEH arts is hier de spil in het web en dat is wat je de komende jaren gaat leren te zijn.

De totale opleiding duurt 36 maanden. De opleiding is opgebouwd uit stages (organisatiestructuur) die variëren van twee weken tot 20 weken. De inhoud van de opleiding wordt bepaald door thema’s (inhoudsstructuur) of onderdelen uit thema’s. De SEH-stages hebben een vorm van lijnleren, alles wat in voorgaande stages is geleerd wordt hierin geïntegreerd en onderhouden en datgene wat in een voorgaande stage niet aan bod is gekomen wordt in de SEH-stage opgenomen. De stages zijn concreet uitgewerkt zodat helder is wat de AIOS waar kan leren. Het geeft de stagebegeleider en AIOS houvast bij de invulling van de stage (wederzijdse verwachtingen). Daarnaast wordt de stage op basis van de beschrijving door de groep geëvalueerd. De opbouw van de opleiding per individuele AIOS kan op onderdelen hiervan afwijken.

De SEH-opleiding wordt door diverse stagebegeleiders verzorgd. Om als opleider en team zicht te (blijven) houden op de ontwikkeling van de AIOS in de diverse thema’s en vaardigheden hebben we een “dashbord” ontwikkeld waarin per AIOS wordt bijgehouden welk bekwaamheidsniveau er in een bepaald thema bereikt is. Dit dashbord wordt bij de afronding van stages bijgewerkt, dient als input voor een volgende stage (IOP) en dient tijdens de voortgangsgesprekken als leidraad voor de voortgang van de AIOS.

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen.Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Goede sfeer
  • Laag drempelige supervisie

Overig

  1. Dashboard competentieontwikkeling
  2. Mogelijkheid tot ontwikkelen van competenties spoedechografie en kinder en volwassen PSA
  3. Aandacht voor en mogelijkheid tot ontwikkelen van niet medische competenties zoals management, onderwijs, wetenschap

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap