terug

Pathologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De totale opleiding tot patholoog duurt 5 jaar, waarvan men maximaal 2 jaar in het JBZ kan doorbrengen. De opleiding wordt gestart in de A-kliniek. In de opleiding krijgen de aios de gelegenheid zich de competenties van de patholoog eigen te maken, dit in samenwerking met de opleidingsregio Nijmegen.

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Overig

Daarnaast wordt bij deze opleiding de mogelijkheid tot het lopen van een management stage geboden.