Oogheelkunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Als aios oogheelkunde binnen het JBZ maak je deel uit van een hecht team van oogartsen en vele verschillende medewerkers binnen een actieve perifere praktijk in een topklinisch ziekenhuis met een grote diversiteit aan patiënten om op een veilige manier zelfstandig oogheelkundig te leren werken.

De opleiding tot oogarts is vijf jaar. Binnen de opleiding van het OOR Utrecht zijn de stages leidend gemaakt. Elke aios doorloopt in een vaste volgorde de verschillende stages. Thema's, eindtermen en toetsingen zijn dan ook per stage uitgewerkt. Het lokale opleidingsplan geeft weer hoe thema's, eindtermen en toetsingen geborgd zijn binnen onze opleidingsstructuur.

Het OOR Utrecht bestaat uit de afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht en de afdelingen oogheelkunde van het Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch. Het UMC Utrecht is een tertiair centrum en verzorgt de eerste jaren van de opleiding met een aantal superspecialistische onderwerpen.

De afdeling oogheelkunde van de perifere ziekenhuizen zijn een tweedelijns centra en verzorgen de perifere stage, in de laatste jaren van de opleiding. De nadruk ligt hier op de uitoefening van werkzaamheden in de algemene oogheelkundige praktijk en de oog- en orbitachirurgie. In de eerste drie jaar van de opleiding heeft de aios zich een stevige basiskennis en beheersing van basisvaardigheden eigengemaakt. In de perifere stage ligt de nadruk op de toepassing van de vergaarde kennis en kundigheid in een andere, praktijkgerichte leeromgeving. De medische competentie ‘cataractoperatie’ krijgt specifiek aandacht. Tijdens de cataractstage in het UMC Utrecht zijn de eerste stappen gezet naar zelfstandigheid binnen deze vaardigheid. Er wordt tijdens de perifere stage gestreefd naar het bereiken van een vaardigheidsniveau “handelen met beperkte supervisie”.

Tijdens de perifere stages ontwikkelt de aios een grotere mate van zelfstandigheid op de polikliniek en op de operatieafdeling. De aios maakt kennis met de drukte en patiëntenpopulatie van de algemene praktijk. Waar in een academisch ziekenhuis relatief veel nadruk ligt op wetenschap, subspecialisatie en last-resortzorg, is een algemeen ziekenhuis specifiek ingericht voor het op een effectieve en efficiënte wijze leveren van algemene oogheelkundige zorg. Dit type zorg is over het algemeen beter planbaar. Er is dan ook veel aandacht voor spreekuurondersteuning en efficiënte behandeltrajecten. Alle competenties vragen aandacht, in het bijzonder de competenties professioneel handelen, samenwerking en organisatie.

De perifere stage in het JBZ biedt de aios de gelegenheid kennis te maken met het patiëntenaanbod en de organisatie van een niet-academisch oogheelkundige praktijk in een groot opleidingsziekenhuis. De aios krijgt de gelegenheid met steun van supervisoren ervaring op te bouwen in de zorg voor een eigen patiëntenpopulatie en samen te werken in een team van collegae en (para)medische professionals en het aanleren van competenties om leiding te geven aan paramedici. De aios leert welke plaats een algemene oogheelkundige kliniek inneemt in het totaal van de oogheelkundige zorg. Binnen het JBZ wordt naast de module ‘cataract operatief’ ook de module ‘glaucoom’ aangeboden.

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

 

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Overig

Bij deze opleiding wordt de mogelijkheid geboden tot het lopen van een managementstage.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap