Oogheelkunde in het JBZ

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

In het JBZ werken negen oogartsen. Bekijk hier de pagina van de vakgroep oogheelkunde. Daarin staat informatie betreffende groep, inclusief foto’s.

Over de opleiding

De opleiding tot oogarts is vijf jaar. Binnen de opleiding van het OOR Utrecht zijn de stages leidend gemaakt. Elke aios doorloopt in een vaste volgorde de verschillende stages. Thema's, eindtermen en toetsingen zijn dan ook per stage uitgewerkt. Het lokale opleidingsplan geeft weer hoe thema's, eindtermen en toetsingen geborgd zijn binnen onze opleidingsstructuur. Meer informatie over de opleiding lees je in het opleidingsplan.

Kwaliteit

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot oogarts in het JBZ.

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

Als aios oogheelkunde binnen het JBZ maak je deel uit van een hecht team van oogartsen en vele verschillende medewerkers binnen een actieve perifere praktijk in een topklinisch ziekenhuis met een grote diversiteit aan patiënten om op een veilige manier zelfstandig oogheelkundig te leren werken.

Speerpunten

De perifere stage in het JBZ biedt de aios de gelegenheid kennis te maken met het patiëntenaanbod en de organisatie van een niet-academisch oogheelkundige praktijk in een groot opleidingsziekenhuis. De aios krijgt de gelegenheid met steun van supervisoren ervaring op te bouwen in de zorg voor een eigen patiëntenpopulatie en samen te werken in een team van collegae en (para)medische professionals en het aanleren van competenties om leiding te geven aan paramedici. De aios leert welke plaats een algemene oogheelkundige kliniek inneemt in het totaal van de oogheelkundige zorg. Binnen het JBZ wordt naast de module ‘cataract operatief’ ook de module ‘glaucoom’ aangeboden.

  Daarnaast wordt de opleiding gekenmerkt door:
  • Veel leermomenten
  • Laag dermpelige supervisie
  • Goede sfeer

Over de regio

Het OOR Utrecht bestaat uit de afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht en de afdelingen oogheelkunde van het Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch. Het UMC Utrecht is een tertiair centrum en verzorgt de eerste jaren van de opleiding met een aantal superspecialistische onderwerpen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap