Medische Microbiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

De medische microbiologie wordt in het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (RLMMI) van het JBZ in de volle breedte uitgeoefend. Het rurale karakter van Noord-Brabant maakt dat het adherentiegebied van het JBZ een broedplaats is voor ‘emerging infectious diseases’ waarbij onder meer vogelgriep, Q-koorts, veegerelateerde-MRSA en hepatitis E als voorbeelden kunnen worden genoemd. Dit maakt dat de medische microbiologie in het JBZ veel onverwachtse facetten kent. Daarnaast worden de AIOS gestimuleerd om gedurende hun stages een toenemende mate van zelfstandigheid te verwerven door hun verantwoordelijk te maken voor de consultatieve ondersteuning van belangrijke afdelingen als de interne geneeskunde en de chirurgie.

De totale opleiding tot arts-microbioloog duurt in principe 5 jaar, waarvan men maximaal twee maal een half jaar in het JBZ kan doorbrengen voor achtereenvolgens een stage bacteriologie in brede zin van het woord en een klinische stage. In Addendum I is het basisschema van het regionaal opleidingsplan Medische Microbiologie van het opleidingscluster VUmc/OLVG/JBZ weergegeven met een onderverdeling in de academische (A-opleiding) en de perifere (B-opleiding) opleidingsperioden. De volgorde van de thema’s en het moment van de perifere stages kunnen per AIOS variëren. De opleiding van de AIOS die een perifere stage verricht in het JBZ wordt in principe gestart in de A-opleiding van het VUmc.

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden op onze website, hier is ook het opleidingsplan te vinden.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel onderzoeksmogelijkheden
  • Veel leermomenten 
  • Laag drempelige supervisie 
  • Goede sfeer

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap