Longgeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

De afdeling longziekten biedt een complete all round opleiding, waar alle facetten van het vak in ruime mate aan bod komen. We lopen voorop met het implementeren van de modernisering van de opleiding en werken nauw samen in regioverband (OOR) met het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en het UMCU in Utrecht. Speerpunten zijn de thoracale oncologie en de slaapgebonden ademhalingsstoornissen. De handvaardigheid in alle gangbare technieken wordt aangeleerd en wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

 

Opbouw en inhoud van de opleiding/ vooropleiding en stages

De totale opleiding tot longarts duurt zes jaar. Twee jaar Algemene Interne Geneeskunde onder auspiciën van dr. P. Netten en vier jaar Longziekten. De gehele opleiding wordt aangeboden in het Jeroen Bosch ziekenhuis zodat planning en stages op elkaar zijn afgestemd. Gedurende de eerste twee jaar dienen de aios zich alle basiscompetenties zoals verwoord in de beschrijving van de common trunk te verwerven, zodanig dat de taken die hieruit voortvloeien na twee jaar onder globale supervisie kunnen worden uitgevoerd. Verplichte stages cardiologie en intensive care vallen in de eerste 2 jaar, terwijl de stages longfunctie en oncologie in het tweede deel van de opleiding gevolgd worden. In deze fase van de opleiding krijgen de aios de gelegenheid zich de competenties van de longarts eigen te maken. Er wordt in regioverband (OOR) samengewerkt met het UMCU en het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.

Meer informatie over de opleiding zowel als het opleidingsplan is te vinden op onze website.

In het speciële deel van de opleiding longziekten bestaat er ook de gelegenheid voor de aios nader te specialiseren op één van de deelgebieden van de longziekten door het volgen van keuze stages. In het JBZ kunnen aios zich verdiepen in de volgende aandachtsgebieden:

 • Oncologie
 • Slaapgerelateerde aandoeningen
 • Management

Bovengenoemde activiteiten dienen ertoe te leiden dat aios aan het eind van de opleiding zelfstandig kunnen functioneren voor tenminste 90% van de gedefinieerde competentiegebieden die samen de longgeneeskunde omvatten. Een academische stage binnen OOR-verband is mogelijk, indien er sprake is van een uitwisseling van assistenten van de verschillende locaties.

 

Kwaliteit van de opleiding

In het kader van de modernisering van medische vervolgopleidingen is er toenemende aandacht voor systemen van continue kwaliteitsverbetering. Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt gewerkt aan een verbetercyclus voor alle medische vervolgopleidingen. Hierin worden wij ondersteund door de Jeroen Bosch Academie. De opleidergroep longgeneeskunde heeft dit opgepakt en is aan de slag gegaan om de aanwezige opleiding te inventariseren aan de hand van de eisen (wat moet) en wensen (wat willen wij). De opleidersgroep werkt met behulp van een aantal kwaliteitsinstrumenten aan continue kwaliteitsverbetering voor de opleiding conform de Plan Do Check Act cyclus (PDCA-cyclus). Hiermee wil de opleidersgroep tevens voldoen aan de nieuwe eisen vanuit de MSRC “visitatie nieuwe stijl”.

Wij hanteren de volgende instrumenten:

 1. D-rect (meting opleidingsklimaat)
 2. EFFECT (evalueren individuele supervisoren)
 3. Exitgesprekken met a(n)ios: medewerker van de Jeroen Bosch Academie interviewt de aios met behulp van een vragenlijst.
 4. Zelfevaluatie aan de hand van kwaliteitsindicatoren rapport Scherpbier
 5. Jaargesprek met het dagelijks bestuur van de Centrale OpleidingsCommissie

De mening van aios over onze opleiding vinden wij erg belangrijk en daarom verwachten wij dan ook een actieve bijdrage hierin.

Samenvattend bieden wij  een kwalitatief goede opleiding, met een collegiale en open sfeer en vragen gemotiveerde, enthousiaste collega’s die samen met ons de opleiding vorm geven om te komen tot hoogstaande en betrokken patiëntenzorg.

Show-and-tell

 • Veel leermomenten
 • Laag drempelige supervisie
 • Goede sfeer

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap