Klinische geriatrie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

Omdat je in een veilige, vertrouwde en prettige omgeving je wilt bekwamen in alle facetten van de klinische geriatrie. Op een afdeling die state of the art is geoutilleerd en waarbij naast klinische scholing ruimte is voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In een STZ ziekenhuis met als kernwaarden gastvrij, veilig, open en vernieuwend.

De vakgroep Geriatrie heeft de ambitie om een van de meest vooraanstaande perifere geriatrische klinieken te zijn binnen een algemeen ziekenhuis. Dit wil zij realiseren door middel van het leveren van (poli)klinische geriatrische topzorg, opleiding, wetenschap en innovatie.

Voor de meeste AIOS binnen het klinische geriatrie cluster opleiding Midden Nederland (KGCOM) geldt dat zij tijdens de 3 jaar klinische geriatrie in meerdere opleidingsinstellingen werken. De afdeling geriatrie van het JBZ geeft de opleiding klinische geriatrie dan ook vorm in nauwe samenwerking met de andere opleidingsinstellingen binnen het cluster. Voor de somatogeriatrie zijn dat het Universitair Medisch centrum Utrecht en de Tergooiziekenhuizen. Voor de psychiatrie zijn dat het Reinier van Arkel, Altrecht, de Meerkanten en pro Persona lokatie Veluwe Vallei.

De stage somatogeriatrie binnen de KGCOM beslaat in principe zowel een perifeer als een academisch deel. De verhouding hiertussen wordt door de clustercoördinator met de AIOS afgestemd nog voor de start van de opleiding, na aanname voor de opleiding. In de praktijk betekent dit dat de AIOS minimaal 1- 1½ jaar in het JBZ stage loopt en ½ -1 jaar in het UMCU. Deze verhouding wordt door de clustercoördinator in overleg met de opleiders en de AIOS afgestemd na aanname voor de opleiding en is afhankelijk van bijv. specifieke wensen m.b.t. wetenschap, stages, klinische farmacologie etc.

Meer informatie over de opleiding, inclusief het opleidingsplan, is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

 • Veel leermomenten
 • Laag drempelige supervisie
 • Goede sfeer

Overige interessante punten

 1. Opleidingsschema wordt aan het begin van de opleiding vastgelegd, maar zo nodig aangepast als iemand specifieke keuzestage wil volgen ( bijv neurologie, farmacologie, palliatieve zorg)
 2. Alle nieuwe polikliniekpatienten worden op dezelfde dag multidisciplinair besproken.
 3. Het supervisieniveau is aangepast aan de opleidingsfase met mogelijkheid tot supervisiestage aan eind van de opleiding.
 4. Assistenten zijn aktief betrokken bij het bewaken van de kwaliteit van de opleiding en hebben een belangrijke stem in noodzakelijke aanpassingen.
 5. Assistenten worden vrijgepland om alle landelijke opleidingsdagen te kunnen volgen.
 6. Binnen het opleidingsteam zijn meerdere leden gepromoveerd of bezig met promotie-onderzoek, aktieve deelname hieraan wordt gestimuleerd.
 7. Jaarlijks wordt door de vakgroep een uitje georiganiseerd voor geriaters en arts-assistenten.
 8. Vanzelfsprekend is er een goede sfeer tussen assistenten onderling en met supervisoren. Behalve assistenten niet in opleiding hebben we geriaters in opleiding, specialist ouderen i.o, huisarts i.o, ziekenhuisarts i.o, dus zeer gevarieerd gezelschap.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap