Interne geneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

Sinds de jaren 60 hebben wij een opleidingserkenning en daardoor een uitgebreide ervaring op het gebied van opleiden van nieuwe specialisten. Als grote opleidingskliniek met gemiddeld 30-35 a(n)ios interne zijn er vele mogelijkheden voor stages, brede aandacht voor gestructureerd onderwijs, zowel lokaal als regionaal samen met het UMC St. Radboud. Sinds 2011 beschikken wij over een modern nieuw ziekenhuis, met fraaie onderwijsruimten en een skilslab. Voor het verzorgen van vooropleidingen interne geneeskunde wordt samengewerkt met diverse academisch ziekenhuizen, waarmee regelmatig contact wordt onderhouden voor een goede continuïteit  in de opleiding van de individuele aios. Er zijn mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, daar een aantal internisten van de opleidingsgroep hier actief in zijn. Ieder aios krijgt een van de leden van het openingsteam als mentor en een ouder aios als buddy, voor een adequate introductie. Sinds 2003 worden er onder professionele begeleiding incidentbesprekingen gehouden, voor het onderling laagdrempelig bespreken van ervaringen in het kader van patiëntenzorg en als specialist in opleiding. In Medisch Contact van 4 juli 2008 werd hierover een artikel gepubliceerd.

De totale opleiding tot internist duurt 6 jaar, waarvan men maximaal 4 jaar in het JBZ kan doorlopen. In de opleiding krijgen de aios de gelegenheid zich de competenties van de internist eigen te maken, in samenwerking met de opleidingsregio Nijmegen.

Meer informatie over de opleiding en het opleidingsplan vind je op onze website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten 
  • Laag drempelige supervisie 
  • Goede sfeer

Overig

Mogelijkheid tot verdieping Nefrologie middels een 8 maanden stage in samenwerking met het Radboudumc.

Daarnaast zijn de perifere differentiatiestages Oncologie en Hematologie te volgen en kan je bij ons een stage van 8 maanden in de Acute Geneeskunde doen

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap