Dermatologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Wat mag u verwachten van ons:

Wij zijn een kwaliteitsgedreven vakgroep in een topklinisch ZH. U zult naast algemene dermatologie onderricht krijgen op het gebied van complexe psoriasis, dermatologische oncologie (waaronder de MOHs chirurgie), flebologie en cosmetiek. De scholing betreft echter niet alleen de medisch inhoudelijk kant. Ook de mens in de dokter krijgt volop de aandacht, zowel in de vakgroep als in het ziekenhuis. Hier staat tegenover dat we een gemotiveerde en enthousiaste houding van u verwachten.

De totale opleiding tot dermatoloog duurt 5 jaar, waarvan de AIOS maximaal 6-12 maanden stage loopt in het JBZ. In de opleiding krijgen de AIOS de gelegenheid zich de competenties van de dermatoloog eigen te maken, in samenwerking met de opleidingsregio Nijmegen.

Meer informatie over de opleiding zowel als het opleidingsplan is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Overig

Cosmetische chirugie?

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap