Dermatologie in het JBZ

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

In het JBZ werken in 2011 vier dermatologen. Alle dermatologen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen hebben daarnaast een specifiek verantwoordelijk. De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot dermatoloog in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding.

Bekijk hier de pagina van de vakgroep dermatologie. Daarin staat informatie betreffende de groep, inclusief foto's.

Over de opleiding

De totale opleiding tot dermatoloog duurt 5 jaar, waarvan de AIOS maximaal 6-12 maanden stage loopt in het JBZ. In de opleiding krijgen de AIOS de gelegenheid zich de competenties van de dermatoloog eigen te maken, in samenwerking met de opleidingsregio Nijmegen.

Meer informatie over de opleiding lees je in het opleidingsplan.

Kwaliteit

Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Kijk specifieke aandachtsgebieden op de website.

Show-and-tell

Speerpunten van de opleiding:

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Overig

Binnen de opleidingsgroep is er aandacht en kennis omtrent cosmetische dermatologie.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap