Cardiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Als onderdeel van de opleiding tot cardioloog kan in het JBZ (naast delen uit de basisopleiding tot arts via co-assistentschappen) de volledige tweejarige vooropleiding Interne Geneeskunde gevolgd worden en/of één jaar (van de drie algemene cardiologie-jaren) uit het specifieke deel cardiologie.

Tijdens de vooropleiding Interne Geneeskunde valt de aios onder verantwoordelijkheid van de betreffende opleider met eigen erkenning en curriculum. Binnen het JBZ wordt in deze vooropleiding voor de aios cardiologie volledig voldaan aan de eisen zoals gesteld in het landelijke opleidingsplan en specifieke besluit cardiologie; zo zal de aios in elk geval stages nefrologie, longziekten, en intensive care volgen. De vooropleiding Interne Geneeskunde in het JBZ valt onder de verantwoordelijkheid van dr. P. Netten, MSRC-erkende opleider Interne Geneeskunde; de stage longziekten wordt verzorgd door dr. A. Schreurs (MSRC-erkende opleider longziekten) en de stage Intensive Care door dr. M. Moviat.

Voor wat betreft het specifieke jaar cardiologie bestaat er een samenwerkingsovereenkomst met het UMC Utrecht (opleider: dr. H. Kirkels). In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd welke modules van de opleiding in het JBZ kunnen worden gevolgd (namelijk: Verpleegafdeling, Hartbewaking/Eerste Harthulp, Hartcatheterisatie, en -tijdens diensten- Spoedeisende Hulp en (spoedeisende)consulten), en hoe de aansluiting op de resterende jaren van de opleiding in het UMC Utrecht is geborgd.

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Overig

Daarnaast wordt er in deze opleiding maatschappelijk kritisch denken toegepast zoals uitgelegd in het volgende document.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap