Opleiding Psychiatrie Amsterdam UMC - AMC

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De opleiding tot Psychiater in Amsterdam UMC gebeurt in een moderne omgeving binnen een academische sfeer, waar volop aandacht bestaat voor hoogwaardige patiëntenzorg, universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

Ben je geïnteresseerd in een basisopleiding binnen een ziekenhuispsychiatrische omgeving? én wil je je opleiding volgen in een moderne academische setting met volop aandacht voor en participatie in:  

 • Gespecialiseerde patiëntenzorg
 • Internationaal toponderzoek
 • Universitair onderwijs (behalen Basiskwalificatie Onderwijs, BKO)

Solliciteer dan naar een plek binnen de opleiding psychiatrie van Amsterdam UMC.

 De inbedding binnen Amsterdam UMC garandeert een interactie met de andere medische specialismen en met de nieuwste ontwikkelingen op medisch terrein. De structuur van de afdeling psychiatrie biedt een kennismaking met een breed scala aan psychiatrische beelden.  

Behandelingen gebeuren binnen een poliklinische, dagklinische of klinische setting en kennen alle modaliteiten: biologische, psychotherapeutische en sociaal-psychiatrische. De opleiding biedt de AIOS een modern en op evidenced based practice gericht opleidingsklimaat. Van de AIOS wordt een actieve inzet en bijdrage verwacht ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende onderzoeksthema's.  

Opleiders en opleidingsgroep

Onze opleider is dr. Pelle de Koning; plaatsvervangend opleider is drs. Dominique Scheepens. Samen met een staf van psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en andere collega’s streven wij naar een uitdagend en veilig opleidingsklimaat, waarin iedere AIOS zich op individuele wijze optimaal kan ontwikkelen.

https://www.amc.nl/web/specialismen/psychiatrie/psychiatrie/psychiatrie-opleiding-tot-psychiater.htm

 

Opleidingsstructuur
Wij bieden je de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf je je opleiding vorm te geven: samen met de opleider stel je een opleidingsschema  vast voor je start (van gemiddeld drie jaar / zes stages). Gedurende je opleiding stemmen we af of dit schema nog steeds met jouw opleidingswensen overeenkomt.

Je kunt je klinische stages combineren met een onderzoeks- of onderwijsstage  zodat je een brede basis hebt. Meestal verlengen onze AIOS daarom de basisopleiding met één of meerdere verdiepingsstages in het aandachtsgebied om optimaal te kunnen profiteren van de academische omgeving.

 

Klinische stages in de basisopleiding

 • Acute stoornissen bij HIC/MC
 • Ziekenhuispsychiatrie (MPU, MPU-K, PCD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angst- en dwangstoornissen
 • Vroege Psychose (kliniek, Vroege Interventie Psychose (VIP)) 
 • Kinder & Jeugdpsychiatrie bij Levvel (gevestigd in het AUMC-psychiatriegebouw)

 

Overige stages in de basisopleiding
Je kunt je klinische stages combineren met een onderzoeks- of onderwijsstage.

 

Onderzoek

 • Het participeren in lopend onderzoek
 • Het opzetten van je eigen onderzoek: dit is mogelijk in het kader van een promotietraject.

Onderwijs

 • Je bent docent in het onderwijs-curriculum van de geneeskundestudenten van de UvA en geeft onderwijs aan coassistenten. Hierbij is het ook mogelijk je Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen.

 

Overkoepelend onderwijs
We participeren in het Opleidingscluster Noord-Holland, waarin met de andere Amsterdamse opleidingen intensief wordt samengewerkt op het gebied van introductiecursussen, theoretisch- en vaardigheidsonderwijs en refereeravonden.

Verder volg je elke maandagmiddag eigen onderwijs en supervisie binnen het AMC.

 

Verdiepingsstages
We hebben verdiepingsstages binnen alle zorglijnen, zowel klinisch als wetenschappelijk waarbij je zowel in april als in oktober kunt starten:

 • Angst- en dwangstoornissen inclusief neuropsychiatrie)
 • Ziekenhuispsychiatrie (MPU, MPU-K, PCD)
 • Stemmingsstoornissen (inclusief Transitiecentrum Affectieve Stoornissen)
 • Vroege Psychose  

 

Onze afdeling biedt psychiatrie op hoogwaardig academisch niveau met een staf die bestaat uit onder andere hoogleraren, gepromoveerde psychiaters, klinisch en GZ-Psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Onze stafleden hebben een unieke en langdurige klinische expertise in angst, dwang, depressie, ziekenhuispsychiatrie, eetstoornissen en psychose.

Wij vertegenwoordigen één van de weinige instellingen in Nederland die gespecialiseerd zijn in derde en vierde lijns-zorg voor moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Het accent ligt op een persoonlijke benadering van elke individuele patiënt. Op de afdeling zijn mogelijkheden voor zowel nationale als internationale patiënten en worden diagnostische vaardigheden en behandelmethoden ontwikkeld die zo innovatief zijn dat ze wereldwijd worden toegepast.

Amsterdam UMC, locatie AMC is in het bezit van de internationale kwaliteitserkenning JCI.

 

Over de regio

De Opleiding Psychiatrie Noord-Holland (OPNH)  bestaat uit 6 instroomopleidingsplaatsen tot psychiater en 7 doorstroomopleidingsplaatsen. Het opleidingscluster werkt intensief samen op het gebied van blended onderwijs verzorgen aan hun circa 120 psychiaters in opleiding (AIOS).

Dit onderwijs wordt verzorgd door ruim 90 tutoren en dat gebeurt grotendeels via de leeromgeving psychiatrieonderwijs.nl. Enerzijds betreft dit onderwijs de uitvoering van de landelijke psychiatrie- en psychotherapiecursussen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en anderzijds het regionale onderwijs (OPNH-onderwijs) vanuit het Opleidingscluster.

 

https://www.opnh.nl/home

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm