Differentiatiestage Supervisie Profileringsstage algemene kindergeneeskunde (supervisiestage)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage werk je als afdelingssupervisor, hetgeen betekent dat je naast de patiëntenzorgtaak ook onderwijstaken hebt en de medisch manager assisteert in de coördinerende taken voor de afdeling. Je krijgt de kans om zelfstandig te functioneren met een vangnet van ervaren kinderartsen om je heen. Zo wen je geleidelijk aan de functie van eindverantwoordelijke. Door deelname aan de vakgroepvergaderingen en de bijeenkomsten van de kinderartsen biedt de stage ook de mogelijkheid geleidelijk te groeien van de positie van AIOS naar die van kinderarts in een algemene praktijk. De begeleiding van de semi-arts één van de specifieke onderwijstaken van de afdelingssupervisor; in de begeleiding van de semi-arts wordt van je verwacht dat leerdoelen stelt en bespreekt. Ook het superviseren van de arts-assistenten geeft regelmatig leermomenten. Het bijwonen en actief deelnemen aan de diverse multidisplinaire besprekingen op de afdeling geeft je inzicht in de organisatie van de totale zorg rondom de opgenomen kinderen. Op de werkvloer zul je tevens actief deelnemen in het management van de afdeling. Uniek is de mogelijkheid om te participeren in de onderzoekslijn medisch onderwijs in de klinische praktijk onder leiding van de opleider dr. J.O.O. Busari. Een wetenschappelijk onderzoek binnen dit project tijdens je stage behoort zeker tot de mogelijkheden.

Voor informatie over Atrium mc Parkstad: http://www.atriummc.nl/

Voor informatie over kindergeneeskunde Atrium mc Parkstad: http://www.atriummc.nl/alleskids/

Sollicitatie en contact

Wij hebben ruimte en faciliteiten voor maximaal 2 AIOS in de 6 maand periode. Er wordt gewerkt met een dienstenblok. Iedere AIOS heeft 1 dienstenblok van 3 weken per 8 weken.

Coördinator stage: dr J.O.O Busari /dr. J. vd Berg

Superviserende kinderartsen: alle leden van de opleidingsgroep

Richt uw sollicitatie aan dr. J.O.O. Busari, J.Busari@atriummc.nl

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/