Differentiatiestage Neonatologie Profileringsstage neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage werk je als afdelingssupervisor op de afdeling neonatologie, hetgeen betekent dat je naast de patiëntenzorgtaak ook onderwijstaken hebt en de medisch coördinator van de afdeling neonatologie assisteert in  de coördinerende taken voor de afdeling. Daarnaast krijg je ruim de mogelijkheden de neonatale opvang te begeleiden en te participeren in de neonatale follow-up op de polikliniek (zowel kraamcontroles als PNB Parkstad). Deze kans om zelfstandig te functioneren gebeurt natuurlijk met een vangnet van ervaren kinderartsen om je heen. Zo wen je geleidelijk aan de functie van  eindverantwoordelijke.

Door deelname aan de vakgroepvergaderingen en de bijeenkomsten van de kinderartsen biedt de stage ook de mogelijkheid geleidelijk te groeien van de positie van AIOS naar die van kinderarts  in een algemene praktijk.

De begeleiding van de semi-arts één van de specifieke onderwijstaken van de afdelingssupervisor; in de begeleiding van de semi-arts wordt van je verwacht dat leerdoelen stelt en bespreekt. Ook het superviseren van de arts-assistenten en co-assistenten geeft regelmatig leermomenten. Het bijwonen en actief deelnemen aan de diverse multidisplinaire besprekingen (psychosociaal overleg, perinatologisch overleg, Perinatale audit besprekingen) geeft je inzicht in de organisatie van de totale zorg rondom de pasgeborene.

Voor informatie over Atrium mc Parkstad: http://www.atriummc.nl/

Voor informatie over kindergeneeskunde Atrium mc Parkstad:
http://www.atriummc.nl/alleskids/

Sollicitatie en contact

Wij hebben ruimte en faciliteiten voor maximaal 1 AIOS in de 6 maanden periode.

Er wordt gewerkt met een dienstenblok. Iedere AIOS heeft 1 dienstenblok van 3 weken per 8 weken.

Coördinator stage: R.M.J. Moonen

Superviserende kinderartsen: alle leden van de opleidingsgroep die participeren in de supervisie van de afdeling neonatologie

Richt uw sollicitatie aan R.M.J. Moonen, kinderarts-neonatoloog
rmn03@atriummc.nl

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/