Differentiatiestage Cognitieve stoornissen Neurodegeneratieve aandoeningen

Aanvang: 
01-01-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt alle kansen om diepgaand kennis te maken met diverse neurodegeneratieve aandoeningen, waarbij het accent ligt op de diagnostiek van cognitieve stoornissen en de aandachtsgebieden ouderenneurologie en neuropsychiatrie. De stage is individueel maatwerk, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit onderstaande stage-onderdelen:

  • multidisciplinaire geheugenpolikliniek (locatie Heerlen): poliklinisch spreekuur 2x/week, MDO samen met afdelingen Geriatrie en Medische Psychologie, op jaarbasis 300 nieuwe patiënten
  • poliklinisch spreekuur cognitieve neurologie en Parkinson (Heerlen / Sittard): zelfstandig spreekuur onder supervisie, samen met verpleegkundig specialist.
  • neurologische consulten op Semi-acute unit Geriatrie (Heerlen) en Medisch Psychiatrische unit (Heerlen)
  • valpolikliniek geriatrie (locaties Heerlen en Sittard)
  • klinische consulten geriatrie / screening kwetsbaarheid (Heerlen)
  • neurologische consulten op afdeling Psychiatrie en Geriatrie, eventueel bezoek op locatie extramuraal (locatie Sittard)
  • neurologische consulten extramurale GGZ (Mondriaan Zorggroep / Heerlen)

Hoe ga ik leren?

Het Zuyderland Medisch Centrum is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met hoofdlokaties in Heerlen en Sittard-Geleen. De vakgroep neurologie zal vanaf januari 2017 bestaan uit 20 neurologen en evenzoveel arts-assistenten. Daarnaast worden er op jaarbasis zo’n 100 co-assistenten begeleid. Opleiden behoort tot de kerntaken van het ziekenhuis, dat een breed spectrum aan medisch specialistische-, verpleegkundige-, paramedische- en bedrijfsopleidingen verzorgt.

Opzet is het aanbieden van een verdiepingsstage tijdens de opleiding tot neuroloog die flexibel is aan te passen afhankelijk van vooropleiding en wens te participeren binnen de afdelingen Psychiatrie en Klinische Geriatrie. In samenspraak wordt een stageschema opgesteld op basis van een voorkeur voor bovenbeschreven stage-onderdelen.

Show-and-tell

Grote perifere opleidingskliniek met twee hoofdlokaties
Flexibele invulling op basis van persoonlijke voorkeuren
Multidisciplinaire opzet met raakvlakken Geriatrie en Psychiatrie

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunnen gericht worden aan dr. E.I. Hoff

Polikliniek neurologie
Zuyderland MC
Locatie Heerlen
Postbus 5500
6130 MB Sittard-Geleen

Tel poli: 045-5766700

Mail: e.hoff@zuyderland.nl

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/