Differentiatiestage Algemeen Algemene neurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage bied je de optimale mogelijkheid om meer ervaring op te doen in een groot perifeer opleidingsziekenhuis waar de neurologie niet alleen in de volle breedte wordt beoefend maar ook uitgebreide differentiatie over diverse subspecialismen heeft plaatsgevonden. Wij hebben een jonge, dynamische en ambitieuze vakgroep van 11 neurologen, 14 AIOS, 1 ANIOS, 6 co-assistenten en 3 semi-artsen. Onze A-opleiding wordt gekenmerkt door een prettig leerklimaat, goede sfeer, korte lijnen binnen en buiten de vakgroep, goede supervisie en een ruim aanbod aan onderwijs- en opleidingsmomenten. Daarnaast heeft de Heerlense neurologie een aanzienlijke wetenschappelijke productie, deels in het kader enkele onderzoekslijnen, waaraan belangstellenden kunnen deelnemen. Er is ruim aanbod van patiënten met veel voorkomende maar ook minder vaak voorkomende neurologische aandoeningen.

Dr. Roy Beekman, neuromusclaire ziekten en zenuwechografie
Drs. Kim Beerhorst, epilepsie
Drs. Ton van Diepen, multipele sclerose en hoofdpijn
Dr. Erik Hoff, dementie en neurodegeneratieve aandoeningen
Dr. Mark Houben, neurofysiologie en spierechografie
Dr. Peter Koehler, neuro-oncologie en hoofdpijn
Dr. Dirk Pröpper, neurovasculaire ziekten
Dr. Stan Rozeman, neurofysiologie en slaapstoornissen
Drs. Tobien Schreuder, neurovasculaire ziekten
Dr. Gerrit Tissingh, ziekte van Parkinson en dementie
Drs. Rianne Wennekes, kinderneuroloog

Sollicitatie en contact

Neem voor meer informatie over de stage contact op met
Drs. Sandra Reijntjens, maatschapssecretaris neurologie
Poli neurologie
Atrium Medisch Centrum Parkstad
Postbus 4446 / 6401 CX Heerlen
Tel: 045-5766587

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/