Differentiatiestage Profileringsstage management en supervisie in de klinische praktijk

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Van de  opleidingsprogramma’s voor arts-assistenten is de verwachting dat deze hen zullen voorbereiden op het adequaat uitoefenen van hun toekomstig vak in de gezondheidszorg. Deze verwachting is uitgedrukt in de beschrijving  van de zeven CANMEDS competenties.

Recent is gebleken dat de implementatie van het nieuwe opleidingsplan van de medische vervolgopleiding bemoeilijkt wordt door de complexiteit van verschillend onvoorspelbare factoren in de klinische setting. De ziekenhuissetting, waarin het klinisch onderwijs plaatsvindt, is telkens onderhevig aan veranderingen en vaak bevindt de arts-assistent zich in moeilijk controleerbare en onvoorspelbare situaties.  Naast de basis medisch-technische en probleem oplossende vaardigheden die ze moeten leren tijdens hun opleiding, komen in de vernieuwde medische vervolgopleiding ook andere aspecten aan bod van geneeskunde die belangrijk zijn voor de professionele ontwikkeling van arts-assistenten. Dit zijn bijvoorbeeld kennis van de  zorgsteslsel, organisatie van de zorg, public Health, patiënt-arts communicatie, ethiek, kwaliteitswaarborging en management in de klinische praktijk.

In het huidige curriculum van de medische vervolgopleiding in Nederland wordt relatief weinig aandacht besteed aan deze competentie, vooral wanneer dit wordt vergelijken met  competenties als “medisch expert” en “professionaliteit”.  Echter, door  de hogere en veranderende eisen aan het gezondheidszorgstelsel samen met de gestegen verwachtingen van consumenten ten aanzien van de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat de specialist van de toekomst goed toegerust is met de nodige management kennis en vaardigheden.

Voor informatie over Atrium mc Parkstad: http://www.atriummc.nl/

Voor informatie over kindergeneeskunde Atrium mc Parkstad:
http://www.atriummc.nl/alleskids/

Sollicitatie en contact

Wij hebben ruimte en faciliteiten voor maximaal 2 AIOS in de 6 maand periode. Er wordt gewerkt met een dienstenblok. Iedere A(N)IOS heeft 1 dienstenblok van 3 weken per 8 weken.

Coördinator stage: dr J.O.O Busari

Superviserende kinderartsen: dr. J. vd Berg , drs B. Vernooij-Slavenburg

Richt uw sollicitatie aan dr. J.O.O. Busari, J.Busari@atriummc.nl

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/