Differentiatiestage Profileringsstage kinderdiabeteszorg

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het kinderdiabetes team in Heerlen bestaat uit 2 kinderartsen, 4 gespecialiseerde verpleegkundigen, 2 diëtisten en psychosociale zorg (pedagogisch medewerkers, kinderpsycholoog en medisch maatschappelijk werker).  De zorg is op elkaar afgestemd door gezamenlijke behandelprotocollen. Door de samenwerking is de zorg voor de kinderen met diabetes efficiënt, up-to-date en tegelijkertijd  dichtbij huis (meer info website: www.kzldiabetes.nl). 

Wij zijn op het gebied van insulinepomp therapie een expertise centrum voor geheel Nederland en recent door de zorgverzekeraars aangewezen als één van de weinige in Nederland voor sensor behandeling. Daarnaast is de kinderdiabeteszorg door het NIAZ geaccrediteerd, als een zeer sterk en goed punt van ons ziekenhuis. Dit jaar zijn we in nauwe samenwerking met de volwassen diabeteszorg gestart met het verder verbeteren van de transitiefase voor jongeren. Hiervoor volgen we het programma “op eigen benen” waarbij op een gestructureerde manier de transitiefase  met jongeren en ouders wordt opgezet. De regio zuidoost Limburg kent een hoge mate van psycho/sociale problematiek wat zeer divers en intens tot uiting komt in de dagelijkse behandeling kinderen en jongeren met diabetes. Verder werkt het KZL samen met Adelante kinderrevalidatieoord aan het programma DiaCare4U (zie website: www.diacare4u.nl). Dit is een uniek project binnen Nederland waar ontspoorde diabetes patiënten in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar terug op de rails worden geholpen.  Verder zijn wij sportief bezig door te participeren in de Bas van de Goor Foundation sportkampen (zie website: www.bvdgf.org). Daarnaast is er een gespecialiseerde obesitas spreekuur, waarbij gescreend wordt op diabetes type II. Binnenkort zal daarom ook een gespecialiseerd spreekuur opgericht worden, specifiek voor kinderen met type II diabetes (verwacht medio oktober 2011). Naast klinische werkzaamheden zijn wij ook actief in onderzoek naar coeliakie bij diabetes patiënten. Verder kan onderzoek gedaan worden naar neuropathieën (in samenwerking met podoloog en kinderneuroloog), sport en diabetes (met de Bas van de Goor Foundation en  Harm Kuipers hoogleraar bewegingswetenschappen), co-morbiditeit (via het DiaCare4U programma).

Voor informatie over Atrium mc Parkstad: http://www.atriummc.nl/

Voor informatie over kindergeneeskunde Atrium mc Parkstad:
http://www.atriummc.nl/alleskids/

Sollicitatie en contact

Er wordt gewerkt met een dienstenblok. Iedere A(N)IOS heeft 1 dienstenblok van 3 weken per 8 weken.

Coördinator stage: mw. D.A. Schott

Superviserende kinderartsen: mw. D.A. Schott, R.M.J. Moonen

n.schott@atriummc.nl

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/