Differentiatiestage Neurovasculaire aandoeningen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt je de optimale mogelijkheid om meer ervaring op te doen in een groot perifeer opleidingsziekenhuis waar de neurologie niet alleen in de volle breedte wordt beoefend maar ook uitgebreide differentiatie over diverse subspecialismen heeft plaatsgevonden. Een van deze aandachtsgebieden is de neurovasculaire zorg. Jaarlijks behandelen wij ruim 1100 patiënten met diverse neurovasculaire aandoeningen. De neurovasculaire stage is multidisciplinair opgebouwd met betrokkenheid van de afdelingen neuroradiologie, klinische neurofysiologie en vaatchirurgie. De stage wordt begeleid door drs. A. Schreuder en dr. D. Propper.

Vasculaire Neurologie 

De afdeling heeft een Brain Care Unit met 8 bedden. Op de algemene afdeling Neurologie zijn ……bedden. Per jaar worden er ruim 90 intraveneuze trombolyses uitgevoerd, en een aantal endovasculaire ingrepen. 

Op de polikliniek is er aandacht voor vasculair risicomanagement. Tijdens de stage kunnen endovasculaire ingrepen (angiografie, ia-trombolyse, trombectomie), vaatchirurgische operaties (carotisendarteriectomie) en eventueel neurochirurgische ingrepen (hemicraniectomie, cerebellaire bloeding) bijgewoond worden. Daarnaast wordt op de afdeling klinische neurofysiologie veel vaatonderzoek verricht (duplex onderzoek carotiden, TCD, TCD emboliedetectie) en vindt neuro-monitoring tijdens carotischirurgie plaats.

Wij hebben een jonge, dynamische en ambitieuze vakgroep van 11 neurologen, 14 AIOS, 1 ANIOS, 6 co-assistenten en 3 semi-artsen. Onze A-opleiding wordt gekenmerkt door een prettig leerklimaat, goede sfeer, korte lijnen binnen en buiten de vakgroep, goede supervisie en een ruim aanbod aan onderwijs- en opleidingsmomenten. Daarnaast heeft de Heerlense neurologie een aanzienlijke wetenschappelijke productie, deels in het kader enkele onderzoekslijnen, waaraan belangstellenden kunnen deelnemen. Er is ruim aanbod van patiënten met veel voorkomende maar ook minder vaak voorkomende neurologische aandoeningen.

Sollicitatie en contact

Neem voor meer informatie over de stage contact op met Drs. Sandra Reijntjens, maatschapssecretaris neurologie Poli neurologie Atrium Medisch Centrum Parkstad Postbus 4446 / 6401 CX Heerlen Tel: 045-5766587

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/