Volwassenpsychiatrie Consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gedurende 6 tot 12 maanden kan de stage ziekenhuispsychiatrie gevolgd worden binnen de PAAZ ZGT Almelo. Deze stage kan in het Aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie gevolgd worden, maar ook tijdens het Algemene Deel van de opleiding tot psychiater, na het eerste jaar.

Sinds meer dan 10 jaar biedt de PAAZ Almelo een erkende stage ziekenhuispsychiatrie. De opleiding voldoet aan de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP).

 


 

Op de afdeling wordt wekelijks 1 uur supervisie en 1 uur per 2 weken mentoraat gegeven door verschillende psychiaters. Er is wekelijks 1 uur onderwijs psychiatrie en 1 uur interne geneeskunde/geriatrie. Daarnaast wekelijks refereerbijeenkomsten/journalclub tijdens de donderdagmiddaglunch. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd, d.m.v. begeleiding en het beschikbaar stellen van tijd hiervoor (4 hr/week).
De maatschap psychiatrie bestaat uit 5 psychiaters. Er is plaats voor 2 tot 4 AIOS.

Onze afdeling richt zich op diagnostiek en kortdurende behandeling, met een breed spectrum aan behandelmodaliteiten. Somatische comorbiditeit wordt adequaat behandeld binnen de Psych-Med Unit (PMU). Al jaren bestaat er een multidisciplinaire polikliniek voor Onbegrepen Lichamelijke Klachten. Naast de bestaande POP-poli beschikt de afdeling sinds kort over een Moeder-Baby-Unit met 3 bedden, en vormt daarmee 1 van de 3 locaties in Nederland voor deze specifieke psychopathologie. De mogelijkheid wordt geboden om ervaring op te doen met E.C.T. Ook bestaat de mogelijkheid om als cotherapeut deel te nemen aan groepspsychotherapie, en kan forensische rapportage worden verricht via het NIFP Almelo. Tot slot is vermeldenswaard dat in 2013 ook erkenning voor deze stage wordt aangevraagd voor de PAAZ Hengelo, waarmee reeds gefuseerd is, en waarmee de psychiaters sinds begin 2012 één maatschap vormen met in totaal 7 psychiaters.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten of graag overleggen met de opleider Robert Ploeger: bel 0546-693110 of mail r.ploeger@zgt.nl

 

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

Kom jij in ons gastvrije en deskundige ziekenhuis werken aan de toekomst? In de prachtige landstreek Twente waar wonen betaalbaar is, liggen volop mogelijkheden voor arts-assistenten binnen één van de 13 medische vervolgopleidingen. Komende jaren richt ZGT zich naast onderwijs en wetenschap op innovatie. Wil je o.a. leren werken met de Da Vinci Xi, bijdragen aan onderzoek binnen ons expertisecentrum diabetische voet of een onderdeel zijn van het team dat de beste zorg voor Diabetes Mellitus patiënten wil leveren, dan ben je bij ZGT aan het goede adres.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
Zilvermeeuw 1
7600 SZ Almelo

tel.: 0546 - 693 693
website: https://www.zgt.nl/werkenenleren