Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie in ZGT

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het ZGT Almelo & Hengelo is een groot perifeer opleidingsziekenhuis wat op korte termijn als topklinisch ziekenhuis geregistreerd zal gaan worden. Er zijn 5 traumachirurgen . Gedurende 6 maanden zal de AIOS gekoppeld zijn aan een van de traumachirurgen en met hem tijdens deze periode per week 2 dagdelen poli, 2 dagdelen OK en de grote visite op de trauma afdeling volgen. Na 6 maanden wordt gerouleerd naar de volgende traumachirurg. De traumadifferentiant is het eerste aanspreekpunt voor de nurse practitioner die werkzaam is op de afdeling traumachirurgie en een actieve participatie in de patiëntenzorg op deze afdeling wordt verwacht. Gedurende 1 dagdeel zal de traumadifferentiant de conservatief behandelde fracturen poliklinisch controleren op de gipskamer. De 5 dagdelen die resteren draait de traumadifferentiant mee in het ouderejaars assistentenrooster. Tijdens deze 5 dagdelen komen alle facetten van de chirurgie aan de orde en er wordt naar gestreefd tenminste nog 2 dagdelen op OK ingedeeld te staan. Er zullen geen nachtdiensten gedaan worden tijdens deze stage. De traumadifferentiant zal tijdens de avond- en weekenddiensten dienst doen als middenwacht wat inhoudt dat elke operatie in principe door de differentiant gedaan wordt en deze eerste aanspreekpunt is voor de voorwacht op de SEH.

De afdeling chirurgie bestaat uit 22  chirurgen. De chirurgie wordt in de breedste zin van het woord uitgevoerd, waarbij er gedifferentieerd gewerkt wordt. Ook grote chirurgische ingrepen worden verricht: longchirurgie (o.a. VATS en lobectomieën), GE-chirurgie (o.a. thoraco-laparoscopische oesofagusresecties en scopische colonresecties), vaatchirurgie (o.a. EVAR). Vanzelfsprekend is er een opleiding Chirurgie.
 

Sollicitatie en contact

Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding heeft voltooid of dat de algemene opleiding op korte termijn zal worden afgerond. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de stagebegeleiders dr. JH Hegeman,

Persoonlijke sollicitaties zijn te richten aan dr. MF Lutke Holzik, chirurg. ZGT Almelo, t.a.v., afdeling Chirurgie, Postbus 7600, 7600SZ, Almelo

 

Of bel voor meer info: 088-7085244

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

Kom jij in ons gastvrije en deskundige ziekenhuis werken aan de toekomst? In de prachtige landstreek Twente waar wonen betaalbaar is, liggen volop mogelijkheden voor arts-assistenten binnen één van de 13 medische vervolgopleidingen. Komende jaren richt ZGT zich naast onderwijs en wetenschap op innovatie. Wil je o.a. leren werken met de Da Vinci Xi, bijdragen aan onderzoek binnen ons expertisecentrum diabetische voet of een onderdeel zijn van het team dat de beste zorg voor Diabetes Mellitus patiënten wil leveren, dan ben je bij ZGT aan het goede adres.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
Zilvermeeuw 1
7600 SZ Almelo

tel.: 0546 - 693 693
website: https://www.zgt.nl/werkenenleren