Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Psychiatrische psychotherapie (Dagkliniek)

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De dagkliniek biedt een gecombineerd psychiatrisch, psycho- en sociotherapeutisch dagklinisch behandelprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Jaarlijks worden ongeveer 180 patiënten behandeld in de leeftijd van 18 tot 60 jaar .

Multidisciplinaire teams sturen hier verschillende groepsbehandelingen aan, variërend in duur, intensiteit, leeftijdscategorie (adolescenten/volwassenen) en psychotherapeutisch referentiekader. De dagkliniek biedt dialectische gedragstherapie (DGT), schematherapie (SFT), mentalisation based therapy (MBT), affectfobietherapie (AFT) en oplossingsgerichte therapie in groepsverband. De groepsprogramma’s bestaan uit verschillende onderdelen, zoals gesprekstherapie, beeldende therapie, psychomotore therapie en psychodramatherapie.

De aios is betrokken bij het gehele zorgproces van de patiënt. De aios ziet patiënten voor een spreekuurgesprek (eerste diagnostiek) en intakegesprek (verdere diagnostiek en indicatiestelling). Na het intakegesprek presenteert de aios de patiënt bij het intakeoverleg, waarna al dan niet een definitieve indicatie voor een behandelgroep volgt. De aios is als co-therapeut betrokken bij drie tot vijf behandelgroepen van maximaal tien patiënten. Van deze groepen ziet de aios ook individuele patiënten. Daarnaast geeft de aios individuele psychotherapieën aan patiënten die niet in een groep zitten.

Het doel is de aios te leren denken en handelen vanuit een integratief psychotherapeutisch referentiekader. Daarbij baseren we ons op psychoanalytische en groepspsychotherapeutische begrippen. Tevens bieden wij ruim aandacht aan gedrags-, systeem- en farmacotherapeutische kaders.

Er is tijdens de stage veel aandacht voor supervisie en psychotherapieonderwijs. Naast de reguliere supervisie en mentoraat wordt supervisie gegeven over zowel de individuele als groepspsychotherapieën (ieder een uur per twee weken). Ook is er wekelijks tweemaal een uur psychotherapieonderwijs.

Voor aanvang van de stage volgt de aios een externe cursus groepsdynamica, erkend als basiscursus voor de opleidingen tot groepswerker-NVGP en groepstherapeut-NVGP.

Naast de werkzaamheden op de dagkliniek verricht de aios ook een klein deel aan poliklinische werkzaamheden. Het gaat om voor- en nazorg van de dagkliniek, intakes voor Soma & Psyche en kortdurende behandeltrajecten met CGT en EMDR. Ook doet de aios volgens een rooster psychologie consulten in het ziekenhuis.

Show-and-tell

'Het is een aangename toevoeging op mijn neurobiologisch georiënteerde basisopleiding. Ik leer te begrijpen waar het echt over gaat; qua diagnostiek, maar ook wat er in het gesprek met de patiënt aan de hand is.'

'Bij deze stage zie je bij uitstek iets van de magie van het vak: er is ruimte voor speelsheid en aandacht voor de interactie tussen de patiënten en de werkvloer.'

'Ik heb het leuk gevonden dat ik een eigen draai aan mijn stage heb kunnen geven. Zo heb ik een aantal cursussen gedaan die mijn interesse hadden (waaronder Mentalisation Based Training in Londen) en heb ik die kennis in de praktijk kunnen brengen in de therapiegroepen.'

Sollicitatie en contact

Opleider en stage-coördinator: U.M. (Uli) Ziegler, psychiater

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:


Kim Colijn, opleidingssecretaresse
Zaans Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie
Postbus 210
1500 EE Zaandam
Tel : (075) - 650 24 40    
Fax: (075) - 650 21 52

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx