Keuzestage spoedechografie SEH

Duur: 
4 weken

Wat gaat de aios leren?

Kennis en kunde op gebied van spoedechografie :

1)  bediening en functionaliteiten van het echo apparaat.
2)  verschillende toepassingen en functionaliteiten van de meest gebruikte probes.
3)  correcte terminologie binnen spoedechografie, zowel qua technische handelingen als omschrijving van de bevindingen.
4)(Sono)-anatomie, fysiologie, pathologie en pathofysiologie ten behoeve van spoedechografie.
5) applicaties, indicaties en limitaties van spoedechografie

Hoe ga ik leren?

Het aanvangsniveau van de AIO m.b.t. de spoedechografie is leidend. De algemene leerdoelen staan beschreven in het stageplan maar zullen per AIO worden aangepast. De nadruk zal liggen op de echo-indicaties die in acute situaties  voor de patiënt van belang zijn en omschreven staan in het certificatiedocument van de NVSHA. Dit gaat met name om de patiënt in shock of met hypotensie, reanimatie- of peri-arrest setting,  de dyspnoische patiënt en patiënt met acute buik(pijn). Bij deze patiënten en klachten is het streven de AIO aan het einde van de stage de volgende onderdelen van de spoedechografie beheerst:  Basale echocardiografie, basale longechografie , EFAST protocol, abdominale aorta evaluatie, vena cava inferior evaluatie en de combinatie hiervan in het RUSH protocol.

Verder kan er aandacht worden besteed aan andere alle 'applications' zoals beschreven in de ACEP Emergency Ultrasound Guideline te weten: vroege zwangerschap, hepatobiliair systeem, urinewegen, DVT, weke delen/musculoskeletaal, thoracaal/long, oculair, testiculair, echogeleide procedures en interventies (zoals echogeleide IV toegang en zenuwblokkades)

Om een maximale exposure te krijgen voor te echoën patiënten wordt de AIO niet geacht patiëntenzorg te leveren maar zich puur met de spoedechografie bezig te houden tijdens de stage. Alle echo’s en echogeleide procedures worden onder directe supervisie van de dienstdoende SEH-arts gemaakt wat zorgt voor directe feedback en waardevolle bedside teaching. Aangezien het algemene echo-niveau van de SEH-artsen in het WFG hoog te noemen is , getuige onder andere het aanzienlijk aantal instructeurschappen bij nationale en internationale echo-cursussen en -workshops binnen de vakgroep, wordt het leerrendement van de stage als groot ervaren. Stagebegeleider en coördinator is Vincent Rietveld, oprichter en voormalige voorzitter van de sectie spoedechografie NVSHA en oprichter en cursusleider van Dutch Emergency UltraSound (DEUS).

Ten behoeve van het echografie portfolio van de AIO worden alle verrichte echo’s  en procedures geregistreerd. Het opgebouwde portfolio geldt tevens als portfolio binnen het landelijke certificatie traject voor spoedechografie. De AIO wordt beoordeeld op kennis, kunde en vooruitgang door middel van “continuous assessment”  tijdens de directe supervisie van de echo’s en via OSATS.

Tijdens de stage wordt er van de AIO verwacht dat hij/zij zich verdiept in de theorie en literatuur van de spoedechografie waarbij ook het streven is een aan spoedechografie gerelateerd project op te starten of verder te brengen. De stage wordt afgesloten met een eindgesprek met de stagebegeleider en een presentatie tijdens het AIO-onderwijs over de stage,  leerzame echo-casuïstiek en/of het gestarte project.

Downloads : uniform stageplan keuzestage spoedechografie

Sollicitatie en contact

Bij interesse in deze stage spoedechografie op de spoedeisende hulp in het Westfriesgasthuis a.u.b. recente CV en motivatie per mail sturen naar dhr. V. Rietveld, SEH-arts (v.rietveld@westfriesgasthuis.nl)

Aanvang : Planning stageperiode in overleg.

Westfries Gasthuis

Het Westfriesgasthuis heeft een eigen instituut voor opleidingen en onderzoek: het Westfriesleerhuis. Dat is hét expertisecentrum op het gebied van kennis maken en kennis delen binnen het Westfriestgasthuis. Kennis delen door middel van onderwijs, opleiding en kennis- en informatieverstrekking. Kennis maken door middel van onderzoek, innovatie en evaluatie.
 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn

tel.: 0229 25 72 57
website: http://westfriesgasthuis.nl/opleiding-onderzoek/Paginas/Default.aspx