Differentiatiestage Hoofdhalspathologie differentiatiestage hoofd-hals en orale pathologie VUmc

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

stagekenmerken

VUmc is een van de acht academische hoofd-halscentra in Nederland. Hier worden gecentraliseerd patiënten behandeld met mucosale carcinomen en hun premaligne lesies, speekselkliertumoren, sinonasale carcinomen en dentogene tumoren.

De stage pathologie geeft de gelegenheid te verdiepen in de vaak complexe macroscopie van de hoofd-hals OK specimens en de microscopie van alle bovengenoemde tumoren. Eenmaal per week is een multidisciplinaire patiënten bespreking waarbij de pathologie een actieve inbreng heeft.

Daarnaast zijn diverse coupesets aanwezig van genoemde tumoren.

 

Tevens is er een ruim aanbod aan benigne hoofd-hals en orale pathologie. Er is een maandelijkse clinicopathologische conferentie met de afdeling mondziekte-, kaak en aangezichtschirurgie waarbij uitgebreid de klinische en radiologische aspecten van de afwijkingen ter sprake komen.

Ook hiervan zijn coupesets voorhanden.

Differentiatiestage-informatie

Stage

De stagiair zal (een deel van) de dagelijkse diagnostiek van hoofd-halspreparaten voor zijn rekening nemen, onder begeleiding van de stafleden. Hij/zij zal een bijdrage leveren aan de MDOs en clinicopathologische besprekingen en betrokken zijn bij de beoordeling van externe en interne consulten. Er is een mogelijkheid om werkgroepbijeenkomsten (Pathologie Werkgroep van de NWHHT) bij te wonen en er desgewenst actief in te participeren. Daarnaast heeft hij/zij toegang tot meerdere (digitale) coupesets, waaronder de bijzonder brede collectie van speekselkliertumoren, die in een (voorbereide) een-op-een microscoop sessie kunnen worden bediscussieerd met prof dr. Bloemena. De stagiair kan indien gewenst ook deelnemen aan het opstellen van nieuwe digitale-leersystemen, waarbij geselecteerde voorbeelden uit bestaande archieven zullen worden opgewerkt, onder  begeleiding van de consulenten.

Kenmerken

Aan het eind van zijn/haar opleiding zal een assistent pathologie de meest voorkomende hoofd-hals en orale pathologie (samengevat onder de NVVP eindtermen) onder de microscoop kunnen herkennen, maar daarnaast is er voor de meesten nog een groot braakliggend terrein om te verkennen binnen dit subspecialisme. Om meer thuis te raken in de hoofd-halspathologie is naast zelfstudie, vooral ook de praktijk van veel zien, vergelijken, reflecteren en combineren met klinische en radiologische beelden onder deskundige begeleiding essentieel.

Rooster

In overleg. In verband met de besprekingen zal de stagiair in ieder geval op dinsdag en donderdag aanwezig dienen te zijn.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met prof.dr. Elisabeth Bloemena, opleider via telefoonnummer 020 - 444 4691.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/