Differentiatiestage Hematologie Kinderoncologie-hematologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Link naar video

De subafdeling kinderoncologie-hematologie VUmc is een hechte groep professionals, die als team de kerntaken invullen. Wij zijn erkend als opleidingscentrum voor de kinderoncologie-hematologie. Wij zijn ambitieus en doelgericht, maar willen ook met plezier werken en de lijnen zijn kort. Er werken bij ons meer dan 40 medewerkers, daarbij niet meegeteld de verpleegkundigen en bv. de leden van het psychosociaal team. Er is een zeer groot aantal dwarsverbanden binnen de afdelingen, binnen VUmc, en met andere onderzoekgroepen in binnen- en buitenland. De subafdeling wordt aangestuurd door een hoogleraar kinderoncologie-hematologie, en er werken 5 andere kinderartsen-oncologie/hematologie. Er is permanent minimaal 1 fellow kinderoncologie-hematologie, en er is 1 reguliere AIOS voor de kinderoncologie-hematologie. 

Wij doen jaarlijks meerdere autologe stamcelreinfusies, en participeren in een groot aantal klinische en add-on studies. Via consulten en vooral poliklinische patiënten is er ook verdieping mogelijk in de hematologie. Mogelijkheden voor onderzoek bestaan echter ook. Als speciale activiteit is er nog ons outreach programma, waarin wij samenwerken met centra in Indonesië (m.n. Yogyakarta) en Kenya (m.n. Eldoret), om aldaar de zorg voor kinderen met kanker te helpen verbeteren. Actieve participatie in een van de jaarlijkse bezoeken en cursussen ter plekke is mogelijk.

Minimale aanstelling is 80 tot 100%. De stage is ook mogelijk in duobaan, waarbij een minimale aanstelling van 60% geldt.

De Kinderkliniek VUmc kent de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling 9B en 9C, 2x 26 bedden. Werkplekmanagers Esther Edelenbos (kinderarts) en Peter Mooij (verpleegkundige)
 • IC neonatologie, 15 bedden. Werkplekmanager Mirjam van Weissenbruch (kinderarts-neonatoloog) en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • IC Kinderen, 9 bedden. Werkplekmanager Dick Markhorst (kinderarts-intensivist en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • Poli Kinderen in dagbehandeling. Werkplekmanager Roos van der Plas (kinderarts) en Nel Henssen (verpleegkundige)
  Er zijn ongeveer 40 kinderarts-stafleden, 10 fellows. Daarnaast ca 22 AIOS in VUmc en nog eens 8 in onze OOR ziekenhuizen (Lucas Andreas Amsterdam, OLVG Amsterdam, Spaarne Hoofddorp en MCA Alkmaar) . Hoewel vrijwel alle pediatrische deelspecialisme aanwezig zijn is de afdeling van dusdanige omvang dat iedereen elkaar kent en laagdrempelig weet te vinden. Ook van de meeste snijdende specialismen zijn er subspecialisten voor kinderen: naast kinderchirurgie ook kinderneurochirurgie, kinderurologie, kinderorthopedie, kinder KNO.

Het onderzoek van VUmc staat sinds 8 jaar in de top 3 en sinds 2010 op de 2e plaats van de Nederlandse UMC’s. Het kindergeneeskundig onderzoek kent de volgende hoofdlijnen waarbij samengewerkt gaat worden met het AMC:

 • Kinderneurologie ihb witte stof ziekten
 • Kinderoncologie 
 • Voeding en metabolisme
 • Infectiologie/immunologie
 • Methodologie/epidemiologie/systeembiologie

In dit laatste thema is ook een programma vanuit de Algemene Kindergeneeskunde: Epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven aandoeningen.

Wij hebben sinds 2009 2 smiley’s en op basis van de in november 2010 gehouden audit verwachten wij in 2011 de NIAZ accreditatie. De kwaliteit van onderwijs en opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd met D-RECT en SetQ. In VUmc heeft kindergeneeskunde een voorhoedefunctie bij de vernieuwingen van de (vervolg) opleidingen. Jaarlijks is er een PAOG nascholingsweek voor Kinderartsen en een Symposium voor coassistenten en daarbij betrokken opleiders.

http://www.vumc.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/jaar-verslag/

De staf bestaat uit:
Prof.dr. G.J.L. Kaspers, kinderoncoloog-hematoloog, hoofd kinderoncologie-hematologie
Prof.em.dr. A.J.P. Veerman, kinderoncoloog-hematoloog
F.C.H. Abbink, kinderoncoloog-hematoloog
Dr. J. Cloos , coordinator laboratoriumresearch kinderoncologie
Dr. E. van Dulmen-den Broeder, coordinator late effecten en kwaliteit van leven research
Dr. V. de Haas, kinderoncoloog-hematoloog
W.A. Kors, kinderoncoloog-hematoloog
Dr N.A. Oeij, fellow kinderoncologie-hematologie
Dr M.A. Veening, fellow kinderoncologie-hematologie
D.G. van Vuurden, fellow kinderoncologie-hematologie

De subafdeling kinderoncologie-hematologie wordt geleid door Prof. dr. Gert-Jan Kaspers, en heeft de werkterreinen verdeeld over een aantal secties: patiëntenzorg (coördinatie drs. Arjenne Kors en drs. Floor Abbink), klinische studies (coördinatie dr. Valerie de Haas en dr Margreet Veening), opleiding, onderwijs en outreach (coördinatie Prof. dr. Gert-Jan Kaspers en drs. Floor Abbink), laboratoriumonderzoek (coördinatie dr. Jacqueline Cloos en Prof. dr. Gert-Jan Kaspers), en late effecten en kwaliteit-van-leven onderzoek  (coördinatie dr. Eline van Dulmen-den Broeder en dr. Margreet Veening).  Wij hebben zelf de supervisie over de klinische patiënten, die op afdeling VKKB chemotherapie krijgen, en de poliklinische patiënten waarbij dat op de dagbehandeling gebeurt. Ons laboratoriumonderzoek wordt gedaan in de gezamenlijkheid van afdelingoverstijgende onderzoekgroepen, fysiek meest in het VUmc Cancer Center Amsterdam. Voor het leukemieonderzoek gebeurt dat vooral met de afdelingen hematologie en reumatologie binnen de Hematologische Laboratoria, voor het hersentumorenonderzoek met de afdelingen neurochirurgie en geneeskundige oncologie binnen de Neuro-oncology Research Group, en voor het retinoblastoom-onderzoek met de afdelingen klinische genetica & antropogenetica en oogheelkunde. Meer informatie is te vinden in onze jaarverslagen, te vinden op onze website www.vumc.nl/kinderoncologie

Sollicitatie en contact

 • De stage kan worden aangevangen per 01-02-2011, en er zijn maximaal 2 plaatsen
 • De kandidaat moet uiteraard zeer gemotiveerd zijn voor dit toch wel speciale onderdeel van de kindergeneeskunde, kan goed omgaan met kinderen en ouders die onder grote spanning gebukt gaan, en is ook in staat met tegenslag zoals een infauste prognose en het overlijden van een kind om te gaan. Affiniteit met geprotocolleerd werken en nauwkeurigheid zijn vereist.
 • De kandidaat kan contact opnemen met de opleider of de (beoogd) plaatsvervangend opleider, respectievelijk prof. dr. Gert-Jan Kaspers en dr. Margreet Veening, via ons secretariaat: Mw. Sigrid Bruinsma, tel. 020 444 2420, e-mail sigrid.bruinsma@vumc.nl.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/