Differentiatiestage Dermapathologie differentiatiestage dermatopathologie VUmc

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat maakt deze stage uniek?

Dermatopathologie neemt een bijzondere plaats in binnen de klinische pathologie. De huid kent namelijk een uitzonderlijk groot aantal ziekten (circa  3000), en huidbiopten en –excisies vormen een groot deel (25 tot 40%) van de dagelijkse diagnostiek in academische en perifere laboratoria. Er is dan ook veel behoefte aan pathologen met specifieke expertise op dit terrein.

De afdeling pathologie van het VUmc ontvangt jaarlijks ongeveer 7000 huidpreparaten voor diagnostiek. Een kleine groep stafleden met speciale dermatopathologische expertise verzorgt deze diagnostiek. Er worden veel consulten van elders ontvangen, m.n. melanocytaire laesies (prof. W.J. Mooi) en huid(adnex)tumoren en andere huidziekten (dr. E.H. Jaspars).

Daarnaast is er een schat aan coupesets huidpathologie beschikbaar voor zelfstudie: melanocytaire laesie (circa 800 geselecteerde casus) en algemene dermatopathologie (circa 600 geselecteerde casus). Het consultarchief melanocytaire pathologie bevat meer dan 15.000 casus.

Er is van oudsher een intensieve samenwerking met de afdeling dermatologie van het VUmc/AMC, waarvan het afdelingshoofd, prof. R. Hoekzema, zelf ook bijzondere expertise heeft in de dermatopathologie en veel belang hecht aan de clinicopathologische correlatie. Er bestaat de mogelijkheid om als stagiair in poliklinieken dermatologie ervaring op te doen door ‘mee te kijken’ met de supervisie van prof. Hoekzema.

Differentiatiestage-informatie

Stage

De stagiair zal (een deel van) de dagelijkse diagnostiek van huidpreparaten voor zijn/haar rekening nemen, onder begeleiding van de stafleden. Hij/zij  zal een bijdrage leveren aan de dermatologisch georiënteerde clinicopathologische besprekingen en betrokken worden bij de beoordeling van externe en interne consulten. Er is een mogelijkheid om diverse panelsessies (melanoompanels; huidlymfoompanel) en werkgroepbijeenkomsten (Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie, NVDP; Birt Hogg Dubé werkgroep) bij te wonen en er desgewenst actief in te participeren. Daarnaast heeft hij/zij toegang tot alle beschikbare (digitale) coupesets, waaronder de bijzonder brede collectie van melanocytaire laesies, die in een (voorbereide) een-op-een microscoop sessie kunnen worden bediscussieerd met prof. Mooi. De stagiair kan indien gewenst ook deelnemen aan het opstellen van nieuwe digitale-leersystemen, waarbij geselecteerde voorbeelden uit bestaande archieven zullen worden opgewerkt, onder  begeleiding van de consulenten dermatopathologie (dr. Jaspars, prof. Mooi).

Kenmerken

Aan het eind van zijn/haar opleiding zal de stagiair de meest voorkomende huidziekten (samengevat onder de NVVP eindtermen) onder de microscoop kunnen herkennen, maar daarnaast is er voor de meeste nog een groot braak liggend terrein om te verkennen binnen dit subspecialisme. Om meer thuis te raken in de dermatopathologie is naast zelfstudie, vooral ook de praktijk van veel zien, vergelijken, reflecteren en combineren met klinische beelden onder deskundige begeleiding essentieel.

Rooster

De eerste week:

 • Intake-gesprek en afspraken maken over de indeling van de stage, rekening houdend met specifieke wensen van de stagiair
 • Bestuderen literatuur melanocytaire laesies
 • Bestuderen van slide-sets melanocytaire laesies
 • Discussie geselecteerde gevallen met prof Mooi (enkele uren per week) 
 • Diagnostiek inkomende dermatopathologische casus
 • Voorbereiding en bijwonen van besprekingen

De volgende weken:

 • Afspraken over de indeling van de week
 • Bestuderen melanocytaire laesies en discussie geselecteerde gevallen met prof. Mooi (enkele uren per week) 
 • Nieuwe dermatoPA diagnostiek VU, consultcasus dermatoPA
 • Voorbereiden en bijwonen besprekingen, panels, werkgroepen
 • Opzoeken coupes van verschillende huidafwijkingen uit gekozen rubrieken
 • Selecteren, scannen en verder verwerken van fraaie gevallen van deze huidafwijkingen in leersystemen (onder begeleiding van dr. Jaspars)
 • Geselecteerde gevallen bespreken aan 18-kops met de andere assistenten en stafleden
 • In overleg met begeleiders kiezen onderwerp voor eindpresentatie/CAT
 • Studie voor eindpresentatie/CAT
 • Meelopen supervisie spreekuur poli dermatologie (ca 1-2 uur/week onder leiding van prof. Hoekzema)

Laatste week:

 • Als voorafgaand, plus eindpresentatie/CAT, exitgesprek

Organisatie van de opleiding

Inhoud van de opleiding

 • Beoordelen (deel) van de dagelijkse diagnostiek betreffende de huidpathologie
 • Participatie in dermatologisch georiënteerde clinicopathologische besprekingen (1x per week), tevens 1x per maand (regionaal)
 • Bijwonen panels en werkgroepen
 • Bestuderen beschikbaar leermateriaal en doornemen hiervan met de betrokken dermatopathologen (prof. Mooi, dr. Jaspars)
 • Opzetten nieuwe digitale leersystemen voor de pathologie van zo veel mogelijk huidafwijkingen

Relevante literatuur:

 • Mooi WJ & Krausz T: Pathology of Melanocytic Disorders. 2nd ed., London, Hodder Arnold, 2007.
 • Calonje E, Brenn T, Lazar A, McKee PH. McKee’s pathology of the Skin.  London. Elsevier, 2012.
 • Weedon D. Weedon’s Skin Pathology, 4th ed., Churchill Livingstone, 2015.
 • Brinster NK, Liu V, Diwan AH, McKee PH. Dermatopathology. Elsevier Saunders, 2011.
 • Busam KJ. Dermatopathology. Foundations in Diagnostic Pathology. Saunders Elsevier, 2010.
 • Patterson JW. Practical Skin Pathology. A Diagnostic Approach. Elsevier Saunders, 2013.
 • Kazakov DV, Michal M, Kacerovska D, McKee PH. Cutaneous Adnexal Tumors. Lippincott Williams & Wilkins, 2012

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met prof. dr. Elisabeth Bloemena, opleider pathologie VUmc via telefoonnummer 020 - 444 4691.

VU medisch centrum

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/