Differentiatiestage Bacteriologie IS profiling en AFLP typering

Aanvang: 
03-05-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De microbiologie van het afgelopen decennium kenmerkt zich door een indrukwekkende vooruitgang op het gebied van bio- en informatietechnologie. Voor de klinische microbiologie heeft dit geresulteerd in een grote toename van de diversiteit en de mogelijkheden van moleculaire diagnostische technieken. Deze moleculaire vlucht vindt vooral plaats op het gebied van species determinatie, typering van stammen en het in kaart brengen van complexe microbiota. De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het VUmc werkt volop aan de ontwikkeling, verbetering en toepassing van nieuwe diagnostische moleculaire laboratorium technieken gekoppeld aan geavanceerde data analyse.

Het onderzoek van de afdeling is onder andere gericht op het gebruik van de IS-profiling (IS-pro) techniek voor eubacteriële diagnostiek en complexe microbioom analyses. Deze techniek is binnen het VUmc ontwikkeld en inmiddels ook beschikbaar in andere centra. Met de IS-pro techniek is het mogelijk om binnen een werkdag een microbioom analyse te verrichten, van het opwerken van het monster tot en met de analyse. IS-pro is ook uitstekend geschikt voor eubacteriele detectie in klinische materialen: het is mogelijk om met een PCR – zonder sequencing – bacteriën in kweeknegatief patiëntmateriaal aan te tonen en te determineren. Het is met deze techniek (‘molecular culture’) niet nodig om vooraf te bepalen op welke species het patiëntmateriaal getest moet worden [Budding et al, Automated Broad-Range Molecular Detection of Bacteria in Clinical Samples. J Clin Microbiol 2016, 54:934-43)].

Daarnaast wordt een vernieuwde versie van de reeds bestaande Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) analyse ontwikkeld. Met AFLP analyse van geïsoleerde stammen kunnen we snel (binnen 4 uur) en betrouwbaar een bacteriële typering uitvoeren om de clonaliteit van gekweekte stammen in kaart te brengen en daarmee de verspreiding van bacteriën binnen het ziekenhuis traceren. De eenvoud en snelheid van AFLP maken deze techniek uitermate geschikt voor infectiepreventiedoeleinden. Door een nieuwe AFLP standaardisatie is het nu mogelijk om AFLP profielen gegenereerd in verschillende laboratoria met elkaar te vergelijken. AFLP data kunnen zelfs vergeleken worden met whole genome sequence data. Hiernaast kan AFLP ook gebruikt worden voor species identificatie, wanneer de klassieke biochemische of MALDI-TOF determinatie ons in de steek laat.

Hoe ga ik leren?

Gedurende deze differentiatiestage zal de AIOS zich verdieping in de achtergrond, toepassing, nieuwe ontwikkelingen en toekomst van de IS-pro en AFLP technieken. 

Sollicitatie en contact

Dr. A.E. Budding (d.budding@vumc.nl) en Prof. Dr. C.M.J.E Vandenbroucke-Grauls (klinmicrobiol@vumc.nl)

Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, VU medisch centrum
De boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam
T: 020 44 40488

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/