Differentiatiestage Acute geneeskunde Acute Interne Geneeskunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is gericht op:
de opvang van acute klinische presentaties en aandoeningen  op het gebied van de acute interne geneeskunde en de logistieke aspecten ten aanzien van de organisatie van de acute zorg en het geven van supervisie op het gebied van de acute geneeskunde.

Het accent op het leren zelfstandig te functioneren bij de opvang van acute ziektepresentaties en op de logistieke aspecten en de supervisie van de acute zorg.

De opleiding interne geneeskunde valt binnen het regionaal opleidingscluster Amsterdam II (ROCA-II)
De 6-jarige opleiding kent een aantal stages waarin het vakgebied interne geneeskunde zich in de volle omvang aandient, maar het vooral het type verleende zorg is dat tussen de stages verschilt. Deze stages, welke men ‘generieke stages’ zou kunnen noemen, zijn het onderdeel interne geneeskunde, poliklinisch werken, dienstenblok, spoedeisende hulp, consultatief werken en intensive care. Tijdens deze ‘generieke stages’ komen alle klinische presentaties onder de competentie medisch handelen aan bod. De AIOS heeft de eigen verantwoordelijkheid om in grote lijnen bij te houden welke presentaties wel en niet aan bod zijn gekomen. Tijdens jaargesprekken dient dit te worden besproken en kan bij geen / onvoldoende expositie aan bepaalde klinische presentaties in overleg met de opleider aan “reparatie”mogelijkheden worden gedacht. Deze reparatiemogelijkheden kunnen bestaan uit cursorisch onderwijs of doelgerichte acties om binnen een zekere termijn wél in een klinische context met de betreffende presentaties kennis te maken. Na een door de AIOS en opleider afgesproken termijn dient te worden geëvalueerd of deze mogelijkheden tot het gewenste eindresultaat hebben geleid. Naast de bovengenoemde ‘generieke stages’ zijn er de keuzestages welke men volgt binnen de deeldisciplines. Toetsing van de niet-medische competentie vindt plaats in het kader van de KPB’s (algemeen, gesprek patiënt, brief, grote visite, overdracht, refereren, dienst, vaardigheid). Daarnaast komen tijdens deze stages alle andere bekwaamheden aan bod: communicatie, samenwerking, medische en maatschappelijk handelen, organisatie, reflectie, professionaliteit.
De onderstaande opleidingsklinieken maken deel uit van ROCA-II, waarbij per kliniek is aangegeven welke opleidings-bevoegdheid de kliniek heeft:
-   VU Medisch Centrum (Amsterdam)
    6 jaar 
-   OLVG West (Amsterdam)
    4 jaar + 2 jaar VUmc 
-   Kennemer Gasthuis (Haarlem)
    4 jaar + 2 jaar VUmc 
-   Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar)
    4 jaar + 2 jaar VUmc
-   Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp)
    3 jaar +  3 jaar VUmc 
-   Zaans Medisch Centrum (Zaandam)
    3 jaar +  3 jaar VUmc 
-   Amstelland ziekenhuis (Amstelveen)
    2 jaar +  2 jaar VUmcStructuur van de opleiding

Structuur van de opleiding
De opleiding interne geneeskunde binnen de ROCA-II volgt de structuur zoals vastgelegd in het Besluit interne geneeskunde, versie 1-1-2011, te weten:
1e opleidingsjaar
12 maanden klinisch werken
2e t/m 4e opleidingsjaar
overige verplichte onderdelen polikliniek (8 maanden),   consulten (4 maanden), intensive care (4-6 maanden), in vrije volgorde 4-6 maanden durende keuzestages acute geneeskunde, nefrologie, vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, reumatologie, endocrinologie, cardiologie, longziekten, maag-darm-leverziekten, infectieziekten en ouderengeneeskunde
4e t/m 6e opleidingsjaar
enkelvoudige differentiatie acute geneeskunde, nefrologie, vasculaire geneeskunde,
hematologie, oncologie, endocrinologie, infectieziekten, ouderengeneeskunde en intensive care óf
meervoudige differentiatie bestaande uit samenstelling van 8-maandse stages

Stagemogelijkheden in de opleidingsregio
Binnen ROCA-II wordt een breed palet aan opleidingsstages aangeboden, namelijk:
Vrije Universiteit medisch centrum
interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, acute geneeskunde, maag-darm-leverziekten (MDL), oncologie,
nefrologie, infectieziekten, ouderengeneeskunde
Medisch Centrum Alkmaar
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, MDL, oncologie, nefrologie, infectieziekten
OLVG West
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
longziekten, cardiologie, nefrologie, MDL, infectieziekten
Kennemer Gasthuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, acute geneeskunde, MDL
Spaarne Ziekenhuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, ouderengeneeskunde
Zaans Medisch Centrum
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, oncologie
Amstelland Ziekenhuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, longziekten

Keuze voor een enkelvoudige of meervoudige differentiatie
In de eerste twee opleidingsjaren kan geen differentiatie worden geformaliseerd. In het derde opleidingsjaar vindt een gesprek met de hoofdopleider plaats, waarna een voorkeur voor een
enkelvoudige of meervoudige differentiatie kan worden vastgelegd.                                      

Sollicitatie en contact

Over het aannemen van kandidaten voor de opleiding interne geneeskunde beslist een regionale opleidingscommissie die uit de volgende personen bestaat:
Hoofdopleider, plaatsvervangend hoofdopleider, alle opleiders uit de affiliatieklinieken en een aios uit VUmc.
Kandidaat-aios dienen hun belangstelling voor een opleidingsplaats interne geneeskunde schriftelijk kenbaar te maken aan hoofdopdeider, prof. dr. Y.M. Smulders
per adres:  

Ilse Grunder
VU medisch centrum
Afd. Interne Geneeskunde
Stafmederwerker Onderwijs & Opleiding
Kamer 4-A-36
Postbus 7057
1007 MB  AMSTERDAM
E-mail: i.grunder@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/