Differentiatiestage Academische microbiologie in de volle breedte

Aanvang: 
03-05-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het VUmc werken 7 artsen-microbioloog, 2 moleculair microbiologen en ongeveer 11 AIOS en 1 moleculair microbioloog in opleiding. Onze afdeling omvat meerdere laboratoria (bacteriologie, serologie, moleculaire diagnostiek, parasitologie, mycologie en moleculaire epidemiologie) waar ervaren en betrokken analisten werken. Tevens participeert onze afdeling in wetenschappelijk onderzoek, variërend van fundamenteel onderzoek op het gebied van M. tuberculosis tot klinisch onderzoek.

Onze afdeling beoefent als enige van de academische ziekenhuizen in Nederland  de microbiologie in de volle breedte. Dat houdt in dat er géén onderverdeling plaatsvindt op basis van type micro-organisme, en dus het gehele klinisch/microbiologische probleem door één persoon wordt afgehandeld. Het onderscheid met een algemeen ziekenhuis is de academische patiëntenpopulatie. Het VUmc omvat  o.a. het VUmc Cancer Center, inclusief een stamceltransplantatie unit, een level 3 Intensive Care voor volwassenen, kinderen en neonaten, en diverse andere afdelingen met hoog-complexe patiënten.

Tijdens deze stage zal de AIOS leren om reeds eerdere opgedane competenties en kennis op de deelgebieden (virologie, bacteriologie, mycologie, parasitologie) te integreren bij complexe patiënten, en om snel te kunnen schakelen tussen de deelgebieden in een academische populatie.

Hoe ga ik leren?

Voor AIOS bieden wij de mogelijkheid om op basis van inhoudelijk voorkeur voor één of meerdere clusters klinische consulten uit te voeren in de volle breedte van het vak met focus op een bepaalde patiëntenpopulatie. Wij bieden de AIOS daarbij de mogelijkheid om de stage uit te breiden met een project dat past bij de inhoudelijke voorkeur van de AIOS. Hierbij valt te denken aan een het meewerken aan een richtlijn, wetenschappelijk onderzoek of een A-teamproject. 

Sollicitatie en contact

Dr. C.W. Ang (w.ang@vumc.nl) en Prof. Dr. C.M.J.E Vandenbroucke-Grauls (vandenbrouckegrauls@vumc.nl)

Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, VU medisch centrum
De boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam
T: 020 44 40488
www.vumc.com
 

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/