Differentiatiestage Intensive Care

Aanvang: 
04-03-2016
Duur: 
4 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleiding tot intensivist en stage IC

Algemeen
De afdeling Intensive Care Volwassenen van VUmc is een hoogste niveau IC en één van de negen afdelingen in Nederland waar de opleiding tot intensivist verzorgd wordt. Anesthesiologen, internisten, cardiologen, longartsen, neurologen en chirurgen kunnen de opleiding in het aandachtsgebied volgen.
De totale opleidingsduur is 24 maanden, waarin tenminste ervaring opgedaan moet worden in de interne, (cardio-)chirurgische en neurologische/neurochirurgische intensive care geneeskunde. Op onze afdeling worden patiënten van al deze specialismen behandeld door de intensivist, steeds in nauwe samenwerking met de diverse poort- en ondersteunende specialismen.

Opleidingsomgeving
De afdeling Intensive Care Volwassenen van VUmc heeft 24 intensive care bedden en 12 medium Care bedden. De staf bestaat uit 14 intensivisten. Daarnaast werken op onze afdeling maximaal 7 fellows in opleiding in het aandachtsgebied IC, ongeveer 10 AIOS anesthesiologie die hun IC-stage lopen, wisselende aantallen AIOS interne geneeskunde, chirurgie, neurologie, SEH en anios.

Jaarlijks worden rond de 2800 patiënten opgenomen en behandeld op onze afdeling. De intensivist in opleiding wordt voldoende blootgesteld aan het brede spectrum dat de intensive care geneeskunde omvat. Speciale patiëntencategorieën die in VUmc behandeld worden zijn onder andere patiënten met hematologische aandoeningen, pulmonale hypertensie, na pulmonale endarteriëctomie, gecompliceerde vaatchirurgie en neurochirurgie; VUmc is het grootste traumacentrum in de regio en er worden dan ook veel traumapatiënten op onze afdeling behandeld. Alle gebruikelijke behandelmodaliteiten zijn aanwezig inclusief ECMO/ECLS.

Wat gaat de fellow/AIOS leren?
U leert de vitaal bedreigde patiënt te herkennen en de (eerste) behandeling te verzorgen, onder andere doordat u deelneemt aan het reanimatieteam en de opvang van patiënten op de shockroom, waaronder grote traumata. Tevens bent u onderdeel van het SMIT-team. Afhankelijk van uw opleidingsniveau krijgt u geleidelijk een steeds grotere verantwoordelijkheid, maar de staf is nooit ver weg om u waar nodig te begeleiden.

Er heerst op onze afdeling een goede en laagdrempelige onderwijscultuur. U start met een driedaagse introductiecursus. Naast dagelijks bedside teaching en theorieonderwijs, is er de ruimte om verschillende technische vaardigheden te leren zoals percutane tracheotomie, thoraxdrainage, gebruik van externe en inwendige pacemaker, invasieve hemodynamische monitoring en echografie. Deze technieken worden eerst geoefend in onze simulatieruimte en vervolgens in de praktijk gebracht. In de SIM-ruimte vinden ook frequent andere trainingen plaats zoals ALS en CRM.

Er zijn door de week vaste multidisciplinaire besprekingen.

Wij streven ernaar u op te leiden tot een teamplayer arts die hoogstaande, patiënt-centered en kosten effectieve zorg kan leveren vanuit een kritisch wetenschappelijke evidence based medicine blik.

Bijzondere activiteiten:

Cursussen:

  • Intensive Care Ultrasound (ICARUS): De afdeling Intensive Care van VUmc heeft het landelijk erkende ICARUS-programma ontwikkeld. Dit gedegen en intensieve opleidingstraject gaat veel verder dan de meeste basiscursussen, onder meer door de goede follow-up en beoordeling door stafleden van de echo’s die u in de dagelijkse patiëntenzorg maakt. Na het behalen van het ICARUS-diploma komt u uitstekend beslagen ten ijs voor het toepassen van echografie bij kritiek zieke patiënten (zie ook www.frontierscriticalcare.nl)

  • Bronchoscopie voor de Intensivist: Gedurende deze cursus, die gegeven wordt in samenwerking met de afdeling longziekten, worden de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor het verrichten van een bronchoscopie op de intensive care geleerd (zie ook www.bronchoscopy.nl/courses.html).

  • Simulation-based Airway Management Training in Anesthesiology and Intensive Care (SAMT): Samen met de afdeling anesthesie wordt deze luchtwegcursus verzorgd. Naast aandacht voor de technische vaardigheden, wordt ook veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners in de acute situatie (Crew Resource Management; zie ook www.samt-amsterdam.org)

Onderwijs:

  • Simulatieonderwijs: Onze afdeling beschikt over een eigen skills-lab, waar veel aandacht besteed wordt aan het trainen van technische vaardigheden alsmede de samenwerking met andere hulpverleners in stressvolle situaties (Crew Resource Management). Deze trainingen vinden wekelijks plaats. Onder meer komt Advanced Life Support (-scenario) training aanbod.

  • Masterclass: Enkele malen per jaar wordt een minisymposium georganiseerd, waarbij er één of meer gerenommeerde sprekers uit binnen- of buitenland spreken over een intensive care geneeskundig onderwerp.

  • Lage Landen Congres: Samen met de afdeling Intensieve Zorg van Universitair Ziekenhuis Gent wordt het jaarlijkse Lage Landen Congres georganiseerd waar alle aspecten van de Intensive Care Geneeskunde aanbod komt (zie www.lalacongres.eu)

Wetenschap:
De afdeling Intensive Care Volwassenen hecht grote waarde aan het actief stimuleren en faciliteren van medisch wetenschappelijk onderzoek. REVIVE is de naam van onze research groep. REVIVE doet preklinisch en klinisch onderzoek in samenwerking met andere onderzoeksinstituten van VUmc en VU, waaronder onderzoeksinstituut ICaR-VU  en de afdeling fysiologie. Onderzoek wordt gedaan op het gebied van hypothermie, voeding & metabolisme, zuur-base stoornissen,  infectieziekten, sepsis, farmacokinetiek, beeldvorming en mechanische beademing.

Verlengde stage voor artsen in opleiding tot internist:
Internisten in opleiding kunnen een verlengde stage Intensive Care Geneeskunde volgen op onze afdeling. In overleg met de opleider wordt een individueel programma samengesteld, waarbij extra aandacht is voor meelopen met consulten op de SEH, SMIT-team, echografie en simulatieonderwijs.

Kennis maken:
Mocht u geïnteresseerd zijn om uw opleiding voort te zetten binnen onze afdeling, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Sollicitatie en contact

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met uw motivatie en curriculum vitae richten aan:

Prof. dr. A.R.J. Girbes, intensivist en afdelingshoofd
VUmc kamer 7D18; Postbus 7057
1007 MB,  Amsterdam; emailadres: GP.Koningstein@vumc.nl

Namens de afdeling Intensive Care Volwassenen van het VUmc en de opleidingsgroep,
Prof. dr. Armand R.J. Girbes, opleider
Dr. Pieter Roel Tuinman, plaatsvervangend opleider

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/