Aanvang: 
25-08-2015

Wat gaat de aios leren?

In het OLVG west wordt door de neurochirurgen met name de patiëntengroep met degeneratieve spinale aandoeningen behandeld.

Aios uit VUmc en AMC brengen tijdens hun opleiding 2 x 3 maanden door in het OLVG west om de thema’s Spinaal 1 en 2 in te vullen.

De opleiding Neurochirurgie is opgebouwd in thema’s. Bij het thema Spinaal 1 en 2 leer je fysiologie, pathofysiologie, symptomatologie en behandelingsopties en operatieve behandelingen van de degeneratieve rugaandoeningen.

Het landelijk opleidingsplan (MOTION).

Hoe ga ik leren?

De stage bevat de volgende onderdelen

Operatiekamer

Assisteren / onder supervisie verrichten van de volgende operaties (3 dagen per week). Het supervisie niveau verandert  in de loop van de opleiding (Richtlijn voor aantallen na 2 x 3 maanden):

Ingreep

aantal

Lumbale HNP

30

Lumbale laminectomie

30

Anterieure cervicale discectomie (en evt. fusie)

15

Cervicale laminectomie/foraminotomie

15

Posterieure lumbale spondylodese 1 of 2 niveaus

5

Minimaal invasieve / endoscopische spinale procedures

5

 

inclusief administratieve afwerking (operatieverslag, brief naar huisarts/verwijzer)

Polikliniek

  • 1 dag per week
  • nieuwe patiënten: 120
  • controlepatiënten: zoveel mogelijk de zelf geopereerde patiënten terugzien
  • inclusief administratieve afwerking en DBC registratie

Kliniek

  • dagelijks visite lopen met arts-assistent neurologie en verpleegkundige
  • dagelijks fotobespreking en indicatiebespreking
  • deelnemen aan patiëntenbespreking met neurologen 2 maal per week
  • complicatiebespreking

Overleg opleider OLVG opleider Vumc

Na afronding van een 3 maands periode vindt overleg plaats tussen opleiders over de bereikte competenties van de AIOS.

Zie voor meer informatie over de thema’s en de CanMedsrollen:

Het landelijk opleidingsplan (MOTION)

Samenwerkende instellingen

OLVG

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
prof. dr. S.M. Peerdeman oordelend opleider VUmc,
sm.peerdeman@vumc.nl

Dr GJ Bouma, opleider OLVG west,
neurochirurgie@slaz.nl t.a.v. dr. G.J. Bouma

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/