Differentiatiestage Neuro-oncologie AIOS Neuro Oncologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Jouw functie binnen onze afdeling
Als AIOS Neuro Oncologie ben je werkzaam binnen de afdeling medische oncologie van het Antoni van Leeuwenhoek en de afdeling neurologie van het VUmc. Het AVL bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker, Het Nederlands Kanker Instituut (NKI), en een oncologisch ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL). Deze combinatie van onderzoek en multidisciplinaire behandeling van uitsluitend patiënten met kanker is uniek.

Het AvL is een landelijk tertiair verwijscentrum voor patiënten met systemische tumoren, zoals mammacarcinoom, longkanker en melanoom. Daarnaast is het AvL een expertisecentrum voor immuuntherapie. In het AvL vindt een multidisciplinaire behandeling van zowel patiënten met CZS metastasering neurologische complicaties bij systemische tumoren als primaire hersentumoren plaats door neurologen, oncologen, radiotherapeuten en  neurochirurgen (MC Slotervaart).  De korte lijnen tussen de verschillende specialisten tezamen met hun specifieke oncologische expertise leidt tot snelle, up-to-date neuro-oncologische behandeling.  Wetenschappelijk onderzoek richt zich op verbetering van de diagnostiek van leptomeningeale metastasen, optimaliseren van behandeling van hersenmetastasen, klinische studies met immuuntherapie bij glioblastomen en de neurotoxiciteit van chemotherapie en radiotherapie. 

Het VUmc is in de regio Amsterdam een tertiair specialistisch centrum voor patiënten met een primaire hersentumor (in het bijzonder gliomen), met een concentratie van neurologische, medisch-oncologische, neurochirurgische en radiotherapeutische expertise. Binnen het Cancer Centre Amsterdam van het VUmc is neuro-oncologie één van de vijf geprioriteerde oncologische deelgebieden m.b.t. patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, sinds kort geconcentreerd in het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam. Veel neuro-oncologische patiënten participeren dan ook in wetenschappelijk onderzoek, zowel in multi-center klinische trials als in lokaal opgezet, interventioneel en observationeel onderzoek.

Als AIOS ben je elke week op maandag en woensdag aanwezig in het VUmc, en op dinsdag, donderdag en vrijdag in het AVL (bij een 80% aanstelling vervalt een dag aanwezigheid in het AVL).
- Op maandag en woensdag doe je in de ochtend consulten in het VUmc en vanaf 12 uur is er op beide dagen een multidisciplinair spreekuur, voorafgegaan door een voorbespreking, waarbij jij onder supervisie nieuwe en controlepatiënten ziet. Op beide dagen wordt dit spreekuur aan het einde van de middag gevolgd door een bespreking van de multidisciplinaire werkgroep neuro-oncologie.
- Op dinsdag, donderdag en vrijdag zie je ’s ochtends onder supervisie nieuwe en controlepatiënten op de polikliniek in het AVL. Dinsdagmiddag is er een multidisciplinaire neuro-oncologiebespreking en op donderdagmiddag een patiëntenbespreking en neuroradiologie bespreking.
- Tevens functioneer je onder supervisie als consulent voor de in het  AvL en VUmc of opgenomen oncologische patiënten met neurologische complicaties.

Leerdoelen
Aan het einde van de stage neuro-oncologie dient de AIOS:
- een goed beeld te hebben van het klinisch beloop en de optimale behandeling  van patiënten met verschillende soorten primaire hersentumoren
- een goed overzicht te hebben van de meest voorkomende CZS metastaseringen en neurologische complicaties bij behandeling van systemische tumoren en de diagnostiek en behandeling hiervan
- ervaring te hebben in het leveren van patiëntenzorg in een multidisciplinaire team
- kennis te hebben van specifieke zorgaspecten die bij neuro-oncologische patiënten een rol spelen (o.a. cognitieve stoornissen en epilepsie)
- op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen m.b.t. de behandeling van patiënten met een primaire hersentumor en patiënten met  CZS metastasering van systemische tumoren
- kennis te hebben van de complicaties van (systemische)behandelingen van tumoren, waaronder chemotherapie, immuuntherapie en moleculaire therapie.

Voor wie?
Assistenten neurologie die minstens drie jaar in opleiding zijn als neuroloog zijn welkom om een verdiepingsstage neuro-oncologie  te volgen. De duur van deze stage is in principe 6 maanden. Wil je liever 3 maanden? Dat is in overleg ook mogelijk.

 

Hoe ga ik leren?

Rooster
Elke week ben je  op maandag en woensdag aanwezig in het VUmc, en op dinsdag, donderdag en vrijdag in het AvL (bij een 80% aanstelling vervalt  een dag aanwezigheid in het AvL).

Op maandag en woensdag doet je ‘s ochtends oncologische consulten in het VUmc en vanaf 12 uur is er op beide dagen een multidisciplinair spreekuur van het Hersentumorcentrum Amsterdam, voorafgegaan door een voorbespreking, waarbij je onder supervisie nieuwe en controlepatiënten ziet. Op beide dagen wordt dit spreekuur aan het einde van de middag gevolgd door een bespreking van de multidisciplinaire werkgroep van het Hersentumorcentrum.

Op dinsdag, donderdag en vrijdag zie je ’s ochtends onder supervisie nieuwe en controlepatiënten op de polikliniek in het AvL. ’s Middags doe je consulten op de medisch-oncologische en chirurgische afdelingen van het AvL. Dinsdagmiddag om 17.00u is de wekelijkse  multidisciplinaire neuro-oncologiebespreking.  

Aanpak
Binnen  het weekrooster is in het VUmc  2 uur (maandag en woensdag 12-13 uur) gereserveerd voor een voorbespreking van de multidisciplinaire spreekuren, alsmede 2 uur (maandag en woensdag 16.30-17.30 uur) voor de multidisciplinaire werkgroep van het Hersentumorcentrum. Daarnaast is er elke maand een neuro-oncologie onderzoekbespreking (derde donderdag 12.30-14.30 uur), en maandelijks een Brain Tumor Center seminar met twee wetenschappelijke voordrachten (eerste donderdag 12-13 uur).

Tijdens de stage wordt eenmaal een klinische neuro-oncologische patiëntdemonstratie verzorgd door de arts-assistent neuro-oncologie.

In het AvL is er elke week op dinsdagmiddag (17-18 uur) een multidisciplinaire neuro-oncologiebespreking. Daarnaast is er 1x per maand een neuropathologie bespreking. Wekelijks vindt op donderdagmiddag het cursorisch neuro-oncologie onderwijs of de probleem-oplossende patiënt bespreking plaats. Ook de neuroradiologiebespreking is wekelijks op donderdagmiddag.


Het volgen van de Basiscursus Oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie gedurende een week voorafgaand aan de etalagestage wordt aanbevolen (niet verplicht).

Show-and-tell

Door de combinatie van werk in twee verschillende ziekenhuizen biedt deze stage je een uitgelezen kans je te bekwamen in alle aspecten van de neuro-oncologie, zowel de diagnostiek en behandeling van primaire hersentumoren als die van neurologische complicaties van systemische tumoren. De nadruk ligt hierbij in het AvL op de CZS metastasering en de complicaties van behandeling bij systemische tumoren en in het VUmc  op primaire hersentumoren. Tijdens de stage zie je veel nieuwe en controlepatiënten en zul je uiteindelijk steeds meer de gelegenheid krijgen zelfstandig te werken. Het specifieke wekelijkse cursorische onderwijs neuro-oncologie in het AvL geeft verdere verdieping van jouw neuro-oncologische kennis.  Daarnaast bestaat er de gelegenheid om te participeren in lopend wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

Interesse? Contactpersoon/opleiders:
Mw. Dr. D. Brandsma, neuroloog AvL, tel: 020-5122570, e-mail: d.brandsma@nki.nl
Dhr. Tj. Postma, neuroloog VUMC tel: 020 4444444, email: tj.postma@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/